Samenvatting

De architectuuregels, beginend bij sectie 2, beschrijven hoe de XBRl Syntax kan worden toegepast binnen de Nederlandse Taxonomie. Omdat dit honderden regels omvat is een classificatie op technische gronden gemaakt.

Elke regel is volgens hetzelfde stramien opgebouwd:

Status van dit document

Dit is de definitieve versie van het document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Algemeen

2.01.00.01

Regel 2.01.00.01
Naam Taxonomieën die onderdeel zijn van de Nederlandse Taxonomie (NT) MOETEN aan de onderstaande regels in het toepassingsgebied 'NT' voldoen. Taxonomieën welke als Preparer extensions (PE) worden gedeponeerd, als uitbreiding op de Nederlandse Taxonomie (NT), MOETEN aan de onderstaande regels in het toepassingsgebied 'PE' voldoen.
Toelichting Dit is een overkoepelende regel; een taxonomie voldoet aan deze regel als hij aan alle regels in dit document voldoet.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding nvt
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.02

Regel 2.01.00.02
Naam Elk bestand in de DTS van een NT of PE taxonomie MOET XBRL 2.1 valide zijn.
Toelichting Dit lijkt evident, maar het is mogelijk om losstaande XML Schema’s op te nemen waarin constructies opgenomen zijn die niet XBRL 2.1 compliant zijn. Door deze regel te stellen moet elk individueel bestand van de NT XBRL 2.1 compliant zijn.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding nvt
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.03

Regel 2.01.00.03
Naam Elk NT entrypoint schema MOET een toegestane periode van rapporteren bekend maken bij SBR-NT-beheer
Toelichting De NT wordt door de rapporteurs benaderd middels de entrypoints; de report schema’s die een formulier of rapportage vertegenwoordigen. De geldigheid van dergelijke entrypoints kan niet bijgehouden worden in de taxonomie zelf en daarom moeten partijen, die een dergelijk entrypoint in de NT op (laten) nemen, bij Logius bekend maken gedurende welke periode er instances door de Digipoort toegelaten worden die verwijzen naar het entrypoint. De informatie wordt getoond op de sbr-nl website.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding nvt
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR-Australië: 46 DI
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.04

Regel 2.01.00.04
Naam Ontvangers van NT entrypoint schema's MOETEN aangeven of zij in staat zijn rapporten gebaseerd op dat entrypoint schema te verwerken
Toelichting In navolging van 2.01.00.03 is het mogelijk dat naast dat de rapporteur in staat gesteld wordt gedurende de geldigheidsperiode van het entrypoint instances naar de Digipoort te sturen, ook de ontvanger aangeeft wanneer de instances ook kan verwerken. Doel is om een testmogelijkheid voor de rapporteurs te hebben met de Digipoort maar zonder dat daarmee de ontvanger bereikt wordt. Dit kan nuttig zijn om beta versies van de NT niet in de ontvanger verwerkende systemen te ontvangen.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.01.00.03
Foutmelding nvt
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.05

Regel 2.01.00.05
Naam Hergebruik van onderdelen van de NT mag alleen conform het in deze wiki gestelde rond hergebruik van gegevens
Toelichting Hergebruik is een belangrijk punt binnen de NT om redundantie tussen uitvragende instanties te voorkomen. Het brengt echter ook extra complexiteit met zich mee vanwege het 'ontdek' mechanisme van XBRL. Er is een aparte wiki pagina aan dit onderwerp gewijdt.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan GEN-base_en_hergebruik#Overig_hergebruik_in_domeinextensies
Foutmelding nvt
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.06

Regel 2.01.00.06
Naam De NT MOET NIET refereren aan externe DTS'n die niet geautoriseerd zijn door SBR-NT-beheer
Toelichting Partijen die een behoefte hebben om te refereren aan XBRL bouwstenen van buiten de NT (bv. IFRS), moeten dit melden bij SBR-NT-beheer, die het onderwerp op de agenda van het NT overleg zet. Bij dit soort verwijzingen dienen overwegingen gemaakt te worden of de gerefereerde taxonomie wellicht meegeleverd gaat worden met de NT om de snelheid waarmee de NT geladen kan worden door gebruikers positief te beïnvloeden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.07

Regel 2.01.00.07
Naam Elementen uit de NL-CD en NL-GEN taxonomieën MOETEN gebruikt worden indien deze semantisch (1. reference, 2. element/@name, 3. standard label, 4. hiërarchie) overeenkomen
Toelichting Deze regel vormt de kern van het hergebruik van gegevenselementen, en daarmee de kern van het SBR programma. Om een DTS auteurs in staat te stellen voor hem geschikte elementen te localiseren in de NT, wordt door SBR-NT-beheer een service geboden die kandidaat elementen selecteert. Deze service vormt tevens de basis van het harmonisatieproces. Semantische gelijkheid kan alleen door materiedeskundigen vastgesteld worden. De service is gericht op het leveren van kandidaten. Criteria om een semantische gelijkheid te ontdekken zijn o.m.: * De elementnaam (Engels) * De referentie en/of documentatieLabel * Het standaard label (Nederlands en eventueel Engels) * De hiërarchische relaties waarbinnen het element opgenomen is.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding nvt
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.08

Regel 2.01.00.08
Naam NT domeinen MOET GEEN resources definiëren op de NL-CD en NL-GEN concepten met de @xlink:role inhoud http://www.xbrl.org/2003/role/reference, http://www.xbrl.org/2003/role/documentation
Toelichting De definitie van een XBRL concept is het meest wezenlijke onderdeel van een gegevenselement. NT domeinen die generieke concepten hergebruiken doen dat op basis van de gevonden definitie. Het opnemen van aanvullende definities kan de semantiek van het concept geweld aan doen waardoor andere gebruikers geconfronteerd worden met mogelijk gewijzigde semantiek van het concept. Indien extra definities op generieke concepten waarde toevoegen, dienen deze bij SBR-NT-beheer aangemeld te worden, die dit op de agenda van het NT overleg zet.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding NT partners MOETEN GEEN documentatie of referentie labels op GEN basis concepten aanmaken
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.5.5GFM2.0: 1.9.1
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.09

Regel 2.01.00.09
Naam BOM karakters MOETEN NIET voorkomen in bestanden die de een NT of PE taxonomie vormen
Toelichting BOM (Byte Order Mark) is een "onzichtbaar" kenmerk aan XML bestanden die gebruik maken van UTF encoding die door oudere Microsoft producten werd ingevoerd op de eerste positie. Niet alle verwerkende software kan tegen dit kenmerk en inmiddels is MS ook gestopt met deze praktijk.
Datum invoering 2013/05/15
Datum afgesproken 2013/01/16
Foutmelding BOM karakters MOETEN NIET voorkomen in bestanden die de NT vormen
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark
Testbaar True
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.10

Regel 2.01.00.10
Naam Een taxonomie document in de NT MOET onderdeel zijn van een DTS
Toelichting Technisch is het valide om een document te hebben dat geen onderdeel is van een DTS. Deze documenten voegen echter niets toe aan de werking van de DTS.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Een taxonomie document in de NT MOET onderdeel zijn van een DTS
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.11

Regel 2.01.00.11
Naam De maximale lengte van bestandsnamen is 140 karakters.
Toelichting Sommige omgevingen, zoals Windows, plaatsen restricties aan de maximale lengte van het totale pad (folders + naam) van een bestand. Bestanden worden in de NT opgenomen in een vaste folderstructuur en vaak wordt deze structuur op een lokaal systeem in een locatie anders dan de ‘root’ geplaatst. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat de maximale lengte van het systeem overschreden wordt, zeker als de naam van het bestand zelf erg lang wordt. Om dit te voorkomen wordt er een maximum lengte aan bestandsnamen gesteld.
Datum invoering 2017/05/15
Foutmelding De maximale lengte van bestandsnamen is 140 karakters.
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.12

Regel 2.01.00.12
Naam De PE MOET NIET refereren aan DTS'n die niet zijn geautoriseerd door de uitvragende partij.
Toelichting PE regel
Is gerelateerd aan 2.01.00.06
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.13

Regel 2.01.00.13
Naam Alle gebruikte elementen welke niet gedefinieerd zijn in de NT MOETEN worden gedefinieerd in de PE.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.14

Regel 2.01.00.14
Naam De extensie waarnaar de XBRL instance verwijst, MOET worden bijgeleverd.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.15

Regel 2.01.00.15
Naam Alle meegeleverde schema's en linkbases moeten onderdeel zijn van de DTS.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

2.01.00.16

Regel 2.01.00.16
Naam Elk bestand in de PE MOET op eenzelfde level gegeven worden; bestanden MOETEN NIET in mappen aangeleverd worden.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Algemeen

als json

XML Schema - Basis

2.02.00.01

Regel 2.02.00.01
Naam Een schema MOET opgesteld zijn op basis van XML Schema 1.0 van de W3C
Toelichting XBRL 2.1 werkt alleen samen met de XML Schema versie 1.0 specificatie.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.02

Regel 2.02.00.02
Naam Een schema MOET alleen inhoud hebben gebaseerd op XML 1.0 van de W3C
Toelichting Het is NIET toegestaan om in annotaties of anderszins, XML syntax op te nemen die gebaseerd is op een andere versie van XML dan versie 1.0.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR-AU: 21 SA
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.03

Regel 2.02.00.03
Naam Een schema MOET UTF-8 karakterset voor de inhoud ondersteunen
Toelichting De gedeclareerde karakterset voor het XML Schema zelf is UTF-8. Dat wil niet zeggen dat conceptnamen ook in Kanji of anderszins uitgedrukt mogen worden, daarvoor gelden de tennaamstellingsregels. Het is een internationale best-practice om de inhoud van een XML Schema te baseren op UTF-8.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.03.00.03
Foutmelding XML Schema is niet op de UTF-8 karakterset gebaseerd
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 22 SAGFM2.0: 1.1.8
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.04

Regel 2.02.00.04
Naam Een schema MOET een XML commentaarsectie op regel twee (en verder) bevatten met daarin de IP rechten, releasedatum en versie.
Toelichting Het is een internationale best-practice om in elk bestand dat gepubliceerd wordt, de maker, een releasedatum en versienummer op te nemen. Voor de NT is die bepaald om deze tekst zo hoog mogelijk in elk XML schema op te nemen als technisch mogelijk is.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema MOET een XML commentaar op regel 2 van het bestand hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR-AU: 7 SA
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.05

Regel 2.02.00.05
Naam Een schema MOET NIET meer dan één XML comment node bevatten
Toelichting Commentaarregels zijn onnodig voor computer verwerking en derhalve bedoeld voor menselijke consumptie. Er is geen doelstelling van NT Schema´s om door mensen gelezen te worden. Daarmee wordt, afgezien van het onder 2.02.00.03 gestelde, het niet toegestaan om commentaarregels op te nemen. Detail: de tekst onder 2.02.00.03 kan zowel in één als meerdere commentaar regels opgenomen worden. Deze regel zorgt voor het consistente beeld dat er slechts één XML commentaarsectie zal zijn (wat dus niet wegneemt dat er wel CR/LF tekens gebruikt kunnen worden).
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema MOET NIET meer dan één XML comment node bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.06

Regel 2.02.00.06
Naam Een schema MOET alleen prefixed element nodes bevatten
Toelichting XML Schema kent de mogelijkheid om met default namespaces te werken. Hierbij hoeft geen prefix gedeclareerd te worden. Bij het werken met XBRL Formules, die op XPath 2.0 gebaseerd zijn, is geconstateerd dat meerdere schema’s die mogelijk geen prefix zouden hebben maar samen komen in een formule, voor problemen kan zorgen (omdat XPath zelf ook nog met een andere default, lege, namespace werkt). Om deze problemen te voorkomen moeten alle elementen in een XML schema met een prefix uitgerust worden. Dit geldt dus NIET voor attributen, hiervoor gelden de door XBRL 2.1 gestelde eisen.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema MOET NIET ongeprefixte nodes bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR-AU: 26 SA
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.07

Regel 2.02.00.07
Naam Een schema MOET de root node (xs:schema) direct achter de IP rechten hebben
Toelichting Geen andere reden dan consistentie.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema XML comment node MOET gevolgd worden door de xs:schema node
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.08

Regel 2.02.00.08
Naam Een schema MOET een @targetNamespace hebben
Toelichting De XML Schema specificatie maakt het mogelijk om te werken met het @noTargetNamespace attribuut, waardoor effectief geen targetNamespace aan een schema wordt toebedeeld. Aangezien voor extenders van de NT de enige mogelijkheid om elementen in een schema te adresseren als deze uitgerust is met een namespace, is het gebruik van dit speciale attribuut niet toegestaan.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema MOET een @targetNamespace hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.09

Regel 2.02.00.09
Naam Een schema MOET @attributeFormDefault en @elementFormDefault met de waarden ‘unqualified’ en ‘qualified’ respectievelijk bevatten
Toelichting FRTA eis.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema MOET @attributeFormDefault en @elementFormDefault met de waarden ‘unqualified’ en ‘qualified’ respectievelijk bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR-AU: 25 SAFRTA 1.0: 4.2.4
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.10

Regel 2.02.00.10
Naam Een schema MOET NIET @blockDefault, @finalDefault en @version vermelden
Toelichting @blockDefault en @finalDefault speciferen de default waarde van @block en @final op elementen en complexTypes. Deze attributen zijn niet toegestaan (zie aldaar), en daarom hebben deze attributen ook geen reden van bestaan. @version wordt soms gebruikt voor versienummer van het schema. Er is echter geen softwarewerking aan dit attribuut gekoppeld en versienummers van de NT worden in de ZIP en namespaces geregeld, @version mag daarom niet gebruikt worden.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.038, 4.01.040, 4.01.117, 4.01.119, 4.01.122, 2.02.02.09, 2.02.02.10
Foutmelding XML Schema MOET NIET @blockDefault, @finalDefault en @version bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR-AU: 24 SI
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.11

Regel 2.02.00.11
Naam Een schema MOET NIET namespaces declareren die niet gebruikt worden in het schema UITGEZONDERD de namespace van een schema waarin een domein-type van een typed dimensie is opgenomen.
Toelichting Ongebruikte namespaces voegen niets toe aan de werking van de DTS.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema MOET NIET ongebruikte namespaces declareren
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 27 SA
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.12

Regel 2.02.00.12
Naam Een schema waar linkroles of arcroles gedefinieerd worden of linkbases gekoppeld worden, MOET de node waarin dit gebeurd (<xs:annotation><xs:appinfo>) direct achter de root node hebben
Toelichting Geen andere reden dan consistentie.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.004
Foutmelding XML Schema xs:schema MOET gevolgd worden door xs:annotation INDIEN aanwezig
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.13

Regel 2.02.00.13
Naam VERVALLEN; Een schema MOET NIET linkbases linken waarin geen inhoud van het schema geadresseerd wordt, UITGEZONDERD de DTS entry point schema’s..
Toelichting Het element <link:linkbaseRef> moet gezien worden als <xs:import> maar dan voor linkbases. Het is onnodig linkbases te koppelen waarvan de inhoud niet refereert aan de elementen die in het aanroepende schema gedefinieerd worden. De uitzondering is geplaatst om het mogelijk te maken entrypoint schema’s uit te rusten met alleen <link:linkbaseRef> elementen in plaats van <xs:import> omdat dergelijke schema’s het formulier representeren en derhalve de presentatie links aan moeten roepen.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.14

Regel 2.02.00.14
Naam Een schema dat <xs:import> nodes gebruikt MOET deze direct achter de <xs:annotation><xs:appinfo> node opnemen
Toelichting Geen andere reden dan consistentie.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema xs:annotation MOET gevolgd worden door xs:import INDIEN aanwezig
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.15

Regel 2.02.00.15
Naam Een schema MOET NIET andere schema’s importeren waarvan de inhoud niet gebruikt wordt UITGEZONDERD XBRL specificatie schema"s en schema's in een NT taxonomie waarin een domein-type van een typed dimensie is opgenomen.
Toelichting Ongebruikte schema´s voegen niets toe aan de werking van de DTS
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema MOET GEEN ongebruikte schema"s importeren, UITGEZONDERD XBRL core schema"s
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.16

Regel 2.02.00.16
Naam xs:schema/xs:import/@schemaLocation MOET gebruik maken van absolute URIs voor bestanden buiten een versie van de NT of buiten de PE-schema
Toelichting De NT ZIP zal schema’s van niet SBR deelnemers, die geadresseerd worden door <xs:import>, niet meeleveren en daarom moet de URI naar een absolute locatie verwijzen om de betreffende schema’s op te kunnen halen.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.074
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.17

Regel 2.02.00.17
Naam xs:schema/xs:import/@schemaLocation MOET gebruik maken van relatieve URIs voor bestanden binnen een versie van de NT of binnen de PE
Toelichting De NT bestanden worden niet aan de internet URL gerefereerd maar aan de mappenstructuur binnen de uitgeleverde ZIP. Dit voorkomt problemen bij partijen die geen externe verbinding kunnen leggen vanuit hun infrastructuur, en garandeert dat bij validatie alle NT onderdelen aanwezig moeten zijn.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.074
Foutmelding xs:schema/xs:import/@schemaLocation MOET relatieve URI"s gebruiken voor bestanden binnen de DTS versie
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.18

Regel 2.02.00.18
Naam xs:schema/xs:include MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Voor financiële rapportage taxonomieën is de internationale best practice dat er alleen met <xs:import> gewerkt wordt. Bij XBRL-GL wordt wel zwaar geleund op <xs:include>.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:schema/xs:include MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.1
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.19

Regel 2.02.00.19
Naam Een schema MOET NIET namespaceprefixes declareren op element niveau
Toelichting Het is in de XML Schema specificatie toegestaan om op element niveau het @xml:base te gebruiken waarmee de namespace declaratie voor het betreffende element veranderd kan worden. Omdat er geen goede gronden zijn om meerdere prefixes voor dezelfde namespace te hanteren EN om eenvoudig en helder te houden welke namespaces gebruikt worden in een schema, wordt slechts één plek voor het declareren in een schema bestand toegestaan.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Schema MOET NIET @base gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR-AU: 28 SAGFM2.0: 1.1.7http://www.w3.org/TR/xmlbase/#syntax
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.20

Regel 2.02.00.20
Naam NT Partners MOETEN GEEN custom elementen en attributen definiëren die concepten of linkbase elementen extenden
Toelichting Custom elementen en attributen op door XII gespecificeerde XML nodes voegen niets toe tenzij de bedoeling er van duidelijk is gemaakt aan de verwerker en die zijn software daarop heeft aangepast. Omdat dit de marktpartijen direct raakt moet het een gecoördineerde actie zijn over alle NT Partners heen. Dergelijke custom elementen en attributen moeten daarom bij SBR-NT beheer aangevraagd worden waarna in overleg tot implementatie besloten kan worden.
Datum invoering 2011/04/06
Is gerelateerd aan 4.01.015
Foutmelding XML Schema MOET GEEN custom nodes aanmaken
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) FRTA 2.3.9
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.21

Regel 2.02.00.21
Naam In de PE of NT gedefinieerde elementen MOETEN gerefereerd worden door een presentation of definition linkbase in het PE of enig NT entrypoint waardoor het element in een presentatie of instance terecht kan komen
Toelichting Van elementen die in NT domeinen aangemaakt worden, wordt verwacht dat ze ondersteunend zijn aan een formulier (entrypoint) dat gevoerd wordt. Niet gebruikte elementen verzwaren de NT onnodig en dienen voorkomen te worden.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.02.04
Foutmelding Door NT partners gedefinieerde concepten MOETEN in minimaal een entrypoint gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.22

Regel 2.02.00.22
Naam Er mag slechts één <xs:annotation> node in een schema bestand voorkomen
Toelichting Theoretisch kan elke <appinfo> kind in zijn eigen <annotation> parent opgenomen worden. Onnodig en vervuilend. De enige andere child node is xs:documentation, de inhoud hiervan dient in linkbases (label of reference) opgelost te worden.
Datum invoering 2011/11/23
Is gerelateerd aan 2.02.00.12
Foutmelding Er mag slechts één <xs:annotation> node in een schema bestand voorkomen
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.23

Regel 2.02.00.23
Naam Een entrypoint xs:schema MOET een @id hebben.
Toelichting Met dit @id wordt een generic label gekoppeld dat de functionele naam van het entrypoint schema vertegenwoordigd.
Datum invoering 2013/05/15
Datum afgesproken 2012/12/05
Foutmelding Een entrypoint xs:schema MOET een @id hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.24

Regel 2.02.00.24
Naam Een schema dat geen entrypoint schema is MOET alleen linkbase refs naar linkbases bevatten die op hun beurt weer MOETEN refereren naar het schema zelf.
Toelichting Deze regel impliceert dat o.a. ook link parts en concept name filter gecontroleerd zouden moeten worden. Echter, regel 2.3.0.07 verplicht het gebruik van schemaLocation in al deze gevallen, dus ze kunnen gevalideerd worden door alleen naar schemaLocation te kijken.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Een schema dat geen entrypoint schema is MOET alleen linkbase refs naar linkbases bevatten die op hun beurt weer MOETEN refereren naar het schema zelf.
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.25

Regel 2.02.00.25
Naam Een schema MOET NIET ongebruikte role types en arc role types bevatten
Toelichting Technisch is het valide om een schema te hebben met ongebruikte (arc) role types. Deze voegen echter niets toe aan de werking van de DTS.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Een schema MOET NIET ongebruikte role types en arc role types bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.26

Regel 2.02.00.26
Naam Een entrypoint schema MOET alleen linkbaseRefs bevatten naar presentation, definition en generic linkbases en label linkbases van het type industrySpecific, domainSpecific of entitySpecific.
Toelichting Label linkbases worden vanuit een schema gerefereerd. Dit geldt niet voor de industrySpecific, domainSpecific en entitySpecific label linkbases. Daarom mogen deze ook worden gerefereerd vanuit het entrypoint.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Een entrypoint schema MOET alleen linkbaseRefs bevatten naar presentation, definition en generic linkbases en label linkbases van het type industrySpecific, domainSpecific of entitySpecific.
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.27

Regel 2.02.00.27
Naam Een schema MOET unieke linkbaseRefs bevatten.
Toelichting LinkbaseRefs zijn gelijk aan elkaar als ze dezelfde (semantische) href attribute waarde hebben
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Een schema MOET unieke linkbaseRefs bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.28

Regel 2.02.00.28
Naam Een DTS die vanuit een entrypoint gediscoverd wordt MOET GEEN arcs bevatten in dezelfde ELR die naar dezelfde from en to verwijzen. In het geval van presentatie links moet ook de preferredLabel worden beoordeeld.
Toelichting Dit gaat verder dan de XBRL spec, waarin gesteld wordt (zie XBRL 2.1 spec, par 3.5.3.9): There MUST not be any 'XLINK' duplicate arcs within an Extended Link. 'XLINK' duplicate arcs are arcs that have the same pair of values for the @xlink:from and @xlink:to attributes within an extended link.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Een DTS die vanuit een entrypoint gediscoverd wordt MOET GEEN arcs bevatten in dezelfde ELR die naar dezelfde from en to verwijzen.
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.29

Regel 2.02.00.29
Naam Een schema MAG een XML commentaarsectie op regel twee (en verder) bevatten met daarin de IP rechten en boekjaar.
Toelichting PE regel gesplitst
Is gerelateerd aan 2.02.00.04
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.30

Regel 2.02.00.30
Naam Een schema MOET de root node direct na het enige commentaar hebben of direct aan het begin van het document hebben als er geen commentaar aanwezig is.
Toelichting PE regel gesplitst
Is gerelateerd aan 2.02.00.07
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.31

Regel 2.02.00.31
Naam Elementen bedoeld voor het opnemen van een afbeelding MOETEN het datatype nl-types:imageItemType hanteren.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.32

Regel 2.02.00.32
Naam Alleen datatypes die binnen w3.org, XBRL.org, de NT en de preparer extensie worden gedefinieerd MOETEN worden gebruikt.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.33

Regel 2.02.00.33
Naam Nieuw aangemaakte data-types MOETEN gebruikt worden door concepten.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.34

Regel 2.02.00.34
Naam Nieuwe linkrole types MOETEN NIET aangemaakt worden.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.35

Regel 2.02.00.35
Naam De extensietaxonomie MOET exact één schema bevatten.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.36

Regel 2.02.00.36
Naam Een schema MOET uitsluitend concepten, abstracts, specification en presentation tuples, members en data-types aanmaken, en het schema moet als PE entrypoint dienen.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

2.02.00.37

Regel 2.02.00.37
Naam Eén bestaand entrypoint van de uitvragende partij waarvoor de PE dient, MOET geimporteerd worden in het PE entrypoint via xs:import.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Basis

als json

XML Schema - XLink

2.02.01.01

Regel 2.02.01.01
Naam Een schema MOET één functie ondersteunen: *DTS entrypoint *linkrole creatie *arcrole creatie *link:part creatie *context element creatie *abstracte presentatie item creatie *type creatie *enumeratie creatie *dimensie (as) creatie *domein en domeinlid creatie *hypercube (tabel) creatie UITGEZONDERD: *tuple creatie
Toelichting Elke XML node die aangemaakt wordt, wordt op basis van zijn functie in een apart schema gezet. Deze aanpak geeft de meeste vrijheid aan eventuele extenders van de NT om die onderdelen te selecteren die nodig zijn om de extensie vorm te geven. Bovendien effent deze de aanpak de weg naar een vereenvoudigde manier van het omgaan met nieuwe of verbeterde versies van onderdelen van de NT.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Elk XML Schema MOET maximaal een DTS bouwsteensoort aanmaken, UITGEZONDERD tuples
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 20 DI / 50 DI / 51 DI / 52 DI / 53 SA / 54 DI
Testbaar True
Sectie XML Schema - XLink

als json

2.02.01.02

Regel 2.02.01.02
Naam Een schema dat concepten definieert MOET een 2.1 label linkbase gelinkt hebben. Een NT schema waarin niet-rapporteerbare concepten gedefinieerd zijn ten behoeve van de presentation hiërarchie voor tables MOET een generic label linkbase gelinkt hebben Een schema waarin niet-rapporteerbare concepten gedefinieerd zijn ten behoeve van de presentation hiërarchie voor tables MOET een generic label linkbase gelinkt hebben
Toelichting Elk schema dat XML nodes creëert moet de mogelijkheid bieden deze nodes op een correcte manier in een presentatiewijze op te nemen. De XBRL specificatie heeft voor concepten een label linkbase ingericht om deze presentatie te ondersteunen. De NT stelt met deze regel verplicht dat de labels van een concept bij het schema staan waar de creatie plaats vindt. Te samen met regel 2.02.02.26 wordt afgedwongen dat elk concept een label heeft en waar dit label te vinden is.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.02.26
Foutmelding XML Schema's waarin concepten aangemaakt worden MOETEN een 2.1 label linkbase gelinkt hebben. XML Schema’s waarin niet-rapporteerbare concepten gedefinieerd zijn ten behoeve van de presentation hiërarchie voor tables MOETEN een generic label linkbase gelinkt hebben.
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR-AU: 15 SI
Sectie XML Schema - XLink

als json

2.02.01.03

Regel 2.02.01.03
Naam Een schema dat niet abstracte items definieert MOET een (2.1) reference linkbase gelinkt hebben EN/OF een label linkbase met @xlink:role=documentation
Toelichting Elk item in de NT die een waarde kan bevatten in een instance moet van een definitie voorzien zijn om de rapporteur in staat te stellen te achterhalen wat het item precies betekent. Via een reference linkbase wordt verwezen naar externe documentatie en via de label linkbase wordt de definitie rechtstreeks in de NT opgenomen.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.02.28
Foutmelding XML Schema"s waarin niet abstracte concepten aangemaakt worden MOETEN een 2.1 reference linkbase gelinkt hebben EN/OF een 2.1 label linkbase waarin @xlink:role=documentation gebruikt wordt
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 16 SI
Testbaar True
Sectie XML Schema - XLink

als json

2.02.01.04

Regel 2.02.01.04
Naam Elk schema waarin XML nodes gedefineerd worden MOET een (generic) label linkbase gelinkt hebben
Toelichting Omdat de XBRL 2.1 specificatie geen specifieke label linkbases heeft voorzien voor andere XML nodes (o.a. linkroles, arcroles, roles, enumeratiewaarden) dan concepten en deze ook gepresenteerd zouden kunnen worden, is deze alternatieve (maar wel XBRL compliant) manier van het koppelen linkbases via de Generic Link specificatie opgenomen.
Datum afgesproken 2010/06/23
Foutmelding XML Schema"s waarin bouwstenen anders dan concepten worden aangemaakt MOETEN een generic label linkbase gelinkt hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - XLink

als json

2.02.01.05

Regel 2.02.01.05
Naam Een element MOET NIET meer dan één label resource in één taal, role, arcrole en linkrole hebben
Toelichting Er is door de XBRL 2.1 specificatie geen limiet gesteld aan het toewijzen van meerdere labels in dezelfde taal in dezelfde rol aan een element. Ook het gebruik van @order of @priority hoeft geen hiërarchie aan te wijzen binnen dit soort labels. Aangezien implementatie van het te tonen label daarmee software afhankelijk wordt en voor de gebruiker onduidelijk, is besloten dat de NT deze situatie niet toestaat.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Een element MOET NIET meer dan één label resource in één taal, role, arcrole en linkrole hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) FRTA 2.1.11 FRTA 2.1.18
Testbaar True
Sectie XML Schema - XLink

als json

2.02.01.06

Regel 2.02.01.06
Naam Alle elementen, met uitzondering van sbr:presentationItems MOETEN een label met @xlink:role=documentation bevatten.
Toelichting PE regel gesplitst
Is gerelateerd aan 2.02.01.03
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - XLink

als json

XML Schema - Concepten

2.02.02.01

Regel 2.02.02.01
Naam Concept definities MOETEN op root level in een schema plaats vinden
Toelichting XML Schema staat toe om elementen op root level maar ook binnen complexTypes te definiëren. De laatste hebben dan als eigenschap dat ze alleen binnen de betreffende complexType gebruikt kunnen worden. Aangezien de NT gericht is op het hergebruik van elementen over partijen en rapportages heen, is een dergelijke beperkte inzet van een element ongewenst.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Concept definities MOETEN op root level in een schema plaats vinden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.02

Regel 2.02.02.02
Naam Concepten MOETEN NIET meer dan eens gedefinieerd worden in de NT UITGEZONDERD de concepten waarvoor een general-special definition link voor is opgenomen
Toelichting Uitzondering zijn de concepten die door NT Partners aangemaakt worden als doublure van een concept van een andere NT Partner die bij het verschijnen van de volgende versie van de NL-CD en NL-GEN taxonomieën geharmoniseerd moeten worden. Hiervoor gelden aanvullende regels als: naamgeving en labels moet geheel gelijk zijn en er moet een definition link opgenomen worden.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan Architectuurregels 2.03.02.x, 3.02.05.20
Foutmelding Dubbele concepten zonder general-special relatie
Is NTA regel
Is PE regel
Externe verwijzing(en) FRTA 2.1.1
Testbaar
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.03

Regel 2.02.02.03
Naam Abstracte tuples MOETEN NIET voorkomen
Toelichting Tuples mogen alleen ingezet worden om concepten die onlosmakelijk met elkaar verbonden moeten blijven om de betekenis ervan te kunnen duiden, te bundelen en om elementen te bundelen die herhalend toegestaan moeten worden in de NT. Hierbij gaat het veelal om een bedrag/toelichting constructie die herhalend is toegestaan om een ander feit nader te duiden.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.041
Foutmelding Abstracte tuples MOETEN NIET voorkomen
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.04

Regel 2.02.02.04
Naam Alle concepten van een NT partner in de substitutionGroup xbrli:item en sbr:presentationItem, met uitzondering van niet-rapporteerbare concepten ten behoeve van de presentation hierarchie voor tables, MOETEN in enige presentatie linkbase van die NT partner gebruikt worden
Toelichting Concepten die feiten rapporteren en hun presentatie kopjes moeten in een entrypoint gebruikt worden. Ongebruikte concepten van deze types zijn niet toegestaan omdat ze de NT alleen vervuilen.
Foutmelding Alle concepten van een NT partner in de substitutionGroup xbrli:item en sbr:presentationItem MOETEN in enige presentatie linkbase van die NT partner gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.05

Regel 2.02.02.05
Naam <xs:element> MOET NIET gebruikt worden om nieuwe abstract elementen te maken die als substitutionGroup voor andere elementen dienen UITGEZONDERD bij SBR-NT-beheer voor de NT
Toelichting De inzet van @substitutionGroup voor andere elementen dan door XII gespecificeerd, is voorbehouden tot SBR-NT-beheer. Indien een partij hieraan behoefte heeft kan dit aangevraagd worden waarna het een onderwerp wordt in het NT overleg.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.041
Foutmelding //xs:element/@substitutionGroup MOET Qnames van xbrli of sbr namespace bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.06

Regel 2.02.02.06
Naam VERVALLEN Niet abstracte items als kinderen van een tuple MOETEN identieke @xbrli:periodType waarden hebben, daar waar de waarde ‘instant’ voorkomt is deze bepalend boven de ‘duration’ waarden UITGEZONDERD NT Partijen die middels XML Schema het aantal herhalingen van concepten af willen dwingen, deze kunnen daar een eigen root tuple voor definiëren. Alle concepten MOETEN in dit geval onder deze root tuple vallen (eventueel genest) en de regel rond @xbrli:periodType geldt niet voor deze bijzondere root tuple.
Toelichting Omdat kinderen van een tuple altijd een semantische samenhang moeten hebben kan het niet zijn dat zij in verschillende contexten gerapporteerd worden. Dit zou wel het geval zijn als de kinderen verschillende @periodType waarden zouden kennen. *De root tuple oplossing is gekunsteld en moet verdwijnen, wellicht dat dimensies of formules dit oplossen
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/05/04
Is gerelateerd aan 2.02.02.29, 2.04.00.03
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) FRTA 2.2.8
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.07

Regel 2.02.02.07
Naam Tuples MOETEN GEEN cycles creëren
Toelichting Om te voorkomen dat er software problemen ontstaan indien er oneindige herhaling van geneste tuples zijn, zijn deze verboden. (Voorbeeld: Tuple_A heeft als kind Tuple_B heeft als kind Tuple_A)
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan FRTA 2.3.6
Foutmelding Tuples MOETEN GEEN cycles creëren
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.08

Regel 2.02.02.08
Naam xs:schema/xs:element/@abstract is verplicht
Toelichting Het @abstract kent een default waarde. Om deze te expliciteren MOET het attribuut op een <xs:element> opgenomen worden.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.041
Foutmelding xs:schema/xs:element/@abstract is verplicht
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 133 SI
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.09

Regel 2.02.02.09
Naam //xs:element/@block is NIET toegestaan
Toelichting Dit attribuut wordt in de bouw van XML Schema’s gebruikt om te voorkomen dat een nieuw element afgeleid wordt van het complexType waarop dit attribuut geplaatst is en daarmee kan dienen als substitutionGroup. Het attribuut heeft alleen zin als de element auteur wil voorkomen dat er afgeleide elementen op zijn element gemaakt worden, maar het houdt niemand tegen die een soortgelijk element wil maken zonder de afleiding bekend te maken. De regel geldt onafhankelijk van de plaats in de hiërarchie waar het element aangemaakt wordt.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding //xs:element/@block is NIET toegestaan
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 134 SI
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.10

Regel 2.02.02.10
Naam //xs:element/@final is NIET toegestaan
Toelichting Het attribuut heeft alleen zin als de elementauteur wil voorkomen dat er afgeleide elementen op zijn element gemaakt worden, maar het houdt niemand tegen die een soortgelijk element wil maken zonder de afleiding bekend te maken. De regel geldt onafhankelijk van de plaats in de hiërarchie waar het element aangemaakt wordt.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.044
Foutmelding //xs:element/@final is NIET toegestaan
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 135 SI
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.11

Regel 2.02.02.11
Naam //xs:element/@fixed is NIET toegestaan
Toelichting Een DTS auteur mag niet voorschrijven dat een element in de instance altijd met maar één verplichte waarde gevuld moet worden. Dit is overhead, omdat het verwijzen naar de entrypoint schema, die het betreffende element aanroept, kennelijk ‘altijd’ naar dezelfde waarde verwijst. Een dergelijke waarde moet door de ontvanger afgeleid worden van het gebruikte entrypoint. De regel geldt onafhankelijk van de plaats in de hiërarchie waar het element aangemaakt wordt.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding //xs:element/@fixed is NIET toegestaan
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 136 SI
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.12

Regel 2.02.02.12
Naam VERVALLEN @form MOET NIET op <xs:element> geplaatst worden
Toelichting Met het @form attribuut kan de @elementFormDefault uit <xs:schema> overruled worden. Met de waarde ‘qualified’ wordt afgedwongen dat aan dit element alleen gerefereerd kan worden met een QName (Qualified Name) dus met een namespace prefix identifier voor de @name. Dit is de common practice bij XML schema’s. FRTA 4.2.4 stelt dat <xs:schema elementFormDefault=”qualified”/>, dus is het enige logische gebruik dat de waarde ‘unqualified’ op elementniveau gevoerd kan worden. Dit wordt door FRTA verboden.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/07/04
Is gerelateerd aan 4.01.046
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 137 SI
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.13

Regel 2.02.02.13
Naam //xs:element/@id is verplicht
Toelichting Het @id is een attribuut die het mogelijk maakt een XML node van buiten een schema te adresseren zonder dat dit zelf ook een schema hoeft te zijn. Met behulp van de XPointer standaard is het mogelijk om vanuit elk XML bestand (linkbase, instance, etc.) een element in een XML bestand te adresseren dat een @id heeft. Een @id moet dus uniek zijn in een DTS.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.047, 3.02.06.01
Foutmelding //xs:element/@id is verplicht
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.14

Regel 2.02.02.14
Naam @maxOccurs en @minOccurs MOETEN gebruikt worden op nodes als dat mogelijk is
Toelichting a) @maxOccurs Met @maxOccurs wordt het aantal herhalingen van het element in de instance gemaximeerd. Een element mag alleen met @maxOccurs uitgerust worden als deze genest is onder een ander element omdat de herhaling alleen daarbinnen plaats kan vinden. Het enige ouder element waarop deze regeling niet van kracht is, is <xs:schema> De waarde 1 (één) bij @maxOccurs is verplicht indien het element niet in de substitutionGroup xbrli:tuple zit. Omdat de tuple een groepering is van elementen die bij elkaar moeten blijven kan het niet zijn dat elementen individueel vaker kunnen voorkomen, er is dan geen onderscheid tussen "de eerste" en "de tweede" en dus kunnen de waarden in dezelfde occurence gecommuniceerd worden. Daarmee kunnen dus alleen tuples vaker herhalen, niet de items in een tuple. Er is een uitzondering; zie 2.02.02.30 b) @minOccurs Kan alleen gebruikt worden als de element definitie plaats vindt als kind van een complexType. Met @minOccurs wordt het minimaal aantal herhalingen van het element in de instance aangegeven. Een element mag alleen met @minOccurs uitgerust worden als deze genest is onder een ander element omdat de herhaling alleen daarbinnen plaats kan vinden. Het enige ouder element waarop deze regeling niet van kracht is, is <xs:schema>.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.048, 2.02.02.30
Foutmelding @maxOccurs en @minOccurs MOETEN gebruikt worden op nodes als dat mogelijk is
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.15

Regel 2.02.02.15
Naam //xs:element/@nillable is verplicht
Toelichting Het attribuut is verplicht in de NT om geen impliciete waarden te laten voorkomen.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan FRTA 1.0 (2.1.6), 4.01.051
Foutmelding //xs:element/@nillable is verplicht
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.16

Regel 2.02.02.16
Naam xs:schema/xs:element/@nillable=’false’ MOET gebruikt worden als xs:schema/xs:element/@abstract=’true’
Toelichting Ondanks dat abstracte elementen geen waarde kunnen bevatten wordt in de NTA toch gekozen het @nillable aanwezig te laten zijn. De consistentie en het niet toestaan van impliciete waarden wegen in deze zwaarder dan het eigenlijk geen nut hebben van dit attribuut op abstract elementen.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding //xs:element/@nillable=’false’ MOET gebruikt worden als //xs:element/@abstract=’true’
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.17

Regel 2.02.02.17
Naam xs:schema/xs:element/@nillable=’false’ MOET gebruikt worden als xs:schema/xs:element/@substitutionGroup=’xbrli:tuple’ en zijn afgeleidden
Toelichting Tuples zijn complexType elementen die geen waarde kunnen bevatten conform de XBRL 2.1 specificatie. Om geen impliciete waarden op te nemen wordt de @nillable op ‘false’ gezet.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding //xs:element/@nillable=’false’ MOET gebruikt worden als //xs:element/@substitutionGroup=’xbrli:tuple’
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.18

Regel 2.02.02.18
Naam @substitutionGroup MOET gebruikt worden op root <xs:element> die concepten zijn
Toelichting XBRL voorgeschreven zijn het gebruik van: *xbrli:item *xbrli:tuple *xbrldt:dimensionItem *xbrldt:hypercubeItem Daarnaast heeft SBR er ook een aantal aangemaakt: *sbr:domainItem *sbr:domainMemberItem *sbr:primaryDomainItem *sbr:presentationItem *sbr:presentationTuple *sbr:specificationTuple
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.02.05, 2.02.02.19, 4.01.053
Foutmelding //xs:element/@substitutionGroup MOET NIET gebruikt worden op non-XDT context content en typed dimensie elementen
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.19

Regel 2.02.02.19
Naam @substitutionGroup MOET de speciale door SBR gedefinieerde elementen (sbr:domainItem, sbr:primaryDomainItem en sbr:domainMemberItem) bevatten als er een domein of domein lid gedefinieerd wordt
Toelichting De XBRL specificatie beschouwd domeinen en domeinleden als gewone items die wel of niet abstract kunnen zijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid items die ontworpen zijn om een waarde te communiceren in een instance, ook als domein(lid) in te zetten. Deze dubbele functionaliteit is ongewenst omdat het onbekend is wanneer welke functie vervuld moet worden. Eenduidigheid van de definities van alles wat in de NT opgenomen is, is van groot belang. Daarom heeft Logius beheer besloten dat niet abstracte items niet als domein(lid) ingezet kunnen worden. Om de controle hierop eenvoudig uit te kunnen voeren zijn een tweetal abstracte elementen aangemaakt die als substitutionGroup waarde kunnen dienen bij het aanmaken van domein(leden).
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.02.18, 4.01.041, 4.01.053
Foutmelding Member, (member)Domain en primary domain concepten MOETEN @abstract="true" en @substitutionGroup sbr:domainMemberItem, sbr:domainItem of sbr:primaryDomainItem respectievelijk gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) XDT1.0 Def11 GFM2.0 2.3.18
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.20

Regel 2.02.02.20
Naam @type van item concepten BEHOORT xbrli gedefinieerde types te refereren, daarvan afgeleid te zijn of de sbr:placeholder, indien @substitionGroup een waarde bevat uit de xbrli namespace of daarvan afgeleid is.
Toelichting XBRL 2.1 regel
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.054
Foutmelding xs:element/@type BEHOORT in de xbrli namespace gedefineerd zijn, daarvan afgeleid zijn of sbr:placeholder zijn, indien de @substitutionGroup inhoud van de xbrli namespace is, of daarvan afgeleid
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) XBRL2.1: 5.1.1.3 FRTA1.0: 2.2.1
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.21

Regel 2.02.02.21
Naam xs:schema/xs:element/@type="xbrli:stringItemType als xs:schema/xs:element/@abstract="true"
Toelichting Door regel 2.02.02.20 moeten ook abstracte concepten voorzien worden van een datatype. Aangezien er geen werking van het datatype op abstracte concepten is, voldoet elke waarde. Voor consistentie is gekozen voor het string itemType.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.02.20
Foutmelding Abstracte items MOETEN xbrli:stringItemType als hun type hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.22

Regel 2.02.02.22
Naam VERVALLEN @xbrli:balance MOET NIET gebruikt worden op <xs:element> als @abstract=’true’
Toelichting Het @balance is optioneel. Bij abstracte concepten voegt dit attribuut geen waarde toe. Daarom niet opnemen. De regel geldt onafhankelijk van de plaats in de hiërarchie waar het element aangemaakt wordt.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/08/30
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.23

Regel 2.02.02.23
Naam @xbrli:balance MOET NIET voorkomen op niet abstracte items die niet gerapporteerd worden op de balans of winst/verlies verklaring of als details van het kasstroomoverzicht
Toelichting Het @xbrli:balance wordt door de XBRL specificatie ter beschikking gesteld op elementen die geen complexType zijn. Het attribuut dient om elementen naar een debet of credit zijde van een balans of winst/verlies rapportage in te delen. Het attribuut is optioneel toe te passen. Elementen die op beide zijden van de balans of winst/verlies kunnen staan (bv. Omdat de waarde altijd positief moet zijn) moeten in tweevoud aangemaakt worden. Het attribuut KAN door software leveranciers gebruikt worden om in de presentatie van een balans of winst/verlies te voorzien, dit is niet verplicht. Concepten die geen rol spelen op de balans of winst/verlies nemen dit attribuut NIET op.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) FRTA1.0 2.2.3
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.24

Regel 2.02.02.24
Naam VERVALLEN @xbrli:balance MOET NIET voorkomen op items die niet van het type xbrli:monetaryItemType, of daarvan afgeleid, zijn
Toelichting Het @xbrli:balance attribuut speelt alleen een rol op non-abstracte concepten van het type xbrli:monetaryItemType of daarvan afgeleid.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/08/30
Is gerelateerd aan 2.02.02.23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) XBRL2.1: 5.1.1.2 FRTA1.0: 2.2.3 GFM2.0: 2.3.11
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.25

Regel 2.02.02.25
Naam xs:schema/xs:element/@xbrli:periodType MOET 'duration' zijn voor niet-rapporteerbare items. Voor rapporteerbare items BEHOORT het 'duration' te zijn, UITGEZONDERD rapporteerbare items die op een tijdstip gerapporteerd worden.
Toelichting Attribuut is verplicht gesteld door de XBRL specificatie maar speelt alleen een rol op items van het type monetaryItemType omdat datum, teksten e.a. nooit een momentopname zijn. Op abstract items is de waarde niet van belang.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.056
Foutmelding -
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) XBRL2.1: 5.1.1.1FRTA1.0: 2.2.9SBR-AU: 58 SAGFM2.0: 2.3.12
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.26

Regel 2.02.02.26
Naam Een concept MOET een standaard label in de lokale taal hebben
Toelichting In samenwerking met regel 2.02.02.04 zorgt deze regel ervoor dat alle concepten gepresenteerd kunnen worden in een user interface in de lokale (NL) taal.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.02.04
Foutmelding Een concept MOET een standaard label in de lokale taal hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 103 SIFRTA 2.1.10
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.27

Regel 2.02.02.27
Naam NT domeinen die elementen met andere talen dan de lokale taal willen ondersteunen, MOETEN de labels in die taal aanleveren voor de NL-GEN en NL-CD concepten EN blijven verantwoordelijk voor het onderhoud op die vreemde taal labels
Toelichting SBR-NT-beheer beheert alleen de NL en EN talige labels. Een domein specifieke extensie kan zorgen voor gemengd taalgebruik bij het vullen van een instance als er concepten van andere taxonomieën gebruikt worden, die de bewuste taal niet ondersteunen.
Datum invoering 2011/04/06
Is gerelateerd aan 3.02.15.02
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.28

Regel 2.02.02.28
Naam xs:schema/xs:element/@substitutionGroup="xbrli:item" EN @abstract="false" MOETEN een actieve reference resource met de @xlink:role="standard" EN/OF een actieve label resource met @xlink:role="documentation" hebben
Toelichting Alle items waarop gerapporteerd moet worden, moeten voorzien zijn van een definitie of verwijzing naar een definitie, waarin de rapporteur kan nazoeken wat er ingevuld moet worden. Meerdere referenties en/of definities op één item zijn mogelijk maar deze mogen elkaar niet tegenspreken.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.01.03
Foutmelding Niet abstracte items MOETEN een valide reference of documentatie label hebben
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 104 SI
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.29

Regel 2.02.02.29
Naam VEVALLEN Tuple kinderen MOETEN dezelfde @xbrli:periodType hebben UITGEZONDERD kinderen van een technische root tuple.
Toelichting Een tuple wordt gebruikt om 'onlosmakelijke' items bij elkaar te houden, dan kan het niet zijn dat de @xbrli:periodType afwijkend is want daardoor zouden de items in de instance verspreid worden over meerdere contexten.
Datum invoering 2011/04/06
Datum buitengebruikstelling 2011/05/05
Is gerelateerd aan 2.02.02.06
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.30

Regel 2.02.02.30
Naam Tuple item kinderen MOETEN een @maxOccurs waarde van 1 (één) bevatten. Uitzondering in de NT: item kinderen waarvan de periode in de instance context een verschillende waarde moet kunnen bevatten.
Toelichting Als individuele kinderen herhalen in een tuple is geen onderscheid te maken naar de reden van deze herhaling. Daardoor kunnen deze waarden of in een enkele herhaling opgenomen worden (string teksten) of zal de tuple moeten herhalen om duidelijk te maken wat de betekenis van de herhaling is.
Datum invoering 2011/04/06
Is gerelateerd aan 2.02.02.14
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.31

Regel 2.02.02.31
Naam Items met @abstract="true" MOETEN NIET onder tuples genest worden
Toelichting Abstracte items komen niet in de instance voor met een waarde, de reden voor de nesting ligt dan ook veelal in de presentatie. Die wordt niet in het content model van de tuple opgezet maar in de presentatie linkbase.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding Abstracte concepten MOETEN GEEN kind van een tuple zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.32

Regel 2.02.02.32
Naam VERVALLEN Tuples MOETEN NIET @abstract='true' hebben
Toelichting De tuple is bedoeld om kind items te binden, het niet kunnen opnemen van de tuple in de instance werkt dan contraproductief waardoor de hele constructie zijn reden van bestaan ondergraaft.
Datum invoering 2011/04/06
Datum buitengebruikstelling 2011/11/22
Is gerelateerd aan 2.02.02.03
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
NTA Versies NT14
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.33

Regel 2.02.02.33
Naam De "model groups" @sequence en @choice als kind van een tuple content MOETEN een @minOccurs met de waarde één hebben INDIEN er maar één model group aanwezig is in het content model. @maxOccurs MAG een waarde hoger dan één hebben indien dit nodig is om een herhaling vanwege tijdsaspecten te ondersteunen.
Toelichting Een tuple content waarbij een groep kinderen door het gebruik van sequence en choice = 0 optioneel is, is nutteloos. De individuele kinderen kunnen optioneel zijn, niet allen als een groep, tenzij er meerdere groepen van kinderen zijn. Hogere waarden dan één zijn alleen toegestaan om herhaling van kinderen mogelijk te maken waarbij "tijd" in de instance een rol speelt. Normaliter maakt gebruik van @minOccurs=0 en @maxOccurs>0 alleen maar onduidelijk waar "de nieuwe groep" begint. Voor dit soort gevallen moet de tuple als geheel herhaald worden.
Datum invoering 2011/04/06
Is gerelateerd aan 4.01.026, 4.01.125
Foutmelding @choice en @sequence MOETEN @minOccurs="1" hebben INDIEN er maar een in het contentmodel aanwezig is
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.34

Regel 2.02.02.34
Naam VERVALLEN Een schema MOET NIET namespace prefix's declareren op element niveau
Toelichting Namespace prefix's worden op schema niveau gedeclareerd. Deze regel voorkomt het gebruik van @xmlns: in een element.
Datum invoering 2011/04/06
Datum buitengebruikstelling 2011/11/11
Is gerelateerd aan 2.02.00.19
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.1.7
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.35

Regel 2.02.02.35
Naam Een concept mag niet gebaseerd zijn op het type nl-types:imageItemType.
Toelichting Het type nl-types:imageItemType is bedoeld om afbeeldingen op te nemen in een instance. Dit is alleen toegestaan in een Preparer Extension.
Datum invoering 2017/05/15
Foutmelding Een concept mag niet gebaseerd zijn op het type nl-types:imageItemType.
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.36

Regel 2.02.02.36
Naam Concepten MOETEN NIET opnieuw gedefinieerd worden
Toelichting PE regel gesplitst
Is gerelateerd aan 2.02.02.02
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.37

Regel 2.02.02.37
Naam xs:schema/xs:element/@xbrli:periodType='duration', UITGEZONDERD niet abstracte items die gerapporteerd worden op de balans OF een nadere verbijzondering zijn van deze balans concepten
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.02.02.25
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.38

Regel 2.02.02.38
Naam Een concept MOET een standaard label bevatten in dezelfde taal als de waarde van het xml:lang attribuut van de instance
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.02.02.26
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.39

Regel 2.02.02.39
Naam xs:schema/xs:element/@substitutionGroup="xbrli:item" EN @abstract="false" MAG een actieve reference resource met de @xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/reference" EN MOET een actieve label resource met @xlink:role="documentation" hebben.
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.02.02.28
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.40

Regel 2.02.02.40
Naam Aan bestaande elementen uit de NT MOGEN alleen labels met label-role beginnend met http://www.nltaxonomie.nl/2016/labelrole/entitySpecific worden toegevoegd.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

2.02.02.41

Regel 2.02.02.41
Naam Een element uit de PE (uitgezonderd elementen met substitutiongroup sbr:presentationitem) moet een relatie hebben met een element uit het geimporteerde entrypoint waarvan de relatie tussen de elementen in de vorm van een general-special arcrole geschied.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Concepten

als json

XML Schema - Linkroles

2.02.03.01

Regel 2.02.03.01
Naam //link:usedOn="link:calculationLink" MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Calculatie links worden in de NT niet toegestaan omdat het gebruik te beperkt is. Calculaties zijn zich niet bewust van de inhoud in de context elementen <xbrli:segment> en <xbrli:scenario>. Omdat deze elementen intensief gebruikt worden zouden de optellingen ongeldige resultaten opleveren en daarom is het gebruik van deze links verboden. Daarnaast zijn de calculaties ook prima te realiseren met de XBRL Formule specificatie. Twee methodieken om hetzelfde te bereiken wordt in de NT niet ondersteund.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding //link:usedOn="link:calculationLink" MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Linkroles

als json

2.02.03.02

Regel 2.02.03.02
Naam Een linkrole MOET GEEN kind element <link:usedOn> hebben waarvan de waarde niet geadresseerd wordt
Toelichting Het <link:usedOn> element bepaalt welke link elementen gebruikt kunnen worden met de linkrole. In de NT worden alleen de geldige combinaties opgenomen. Ongebruikte combinaties zorgen alleen voor verwarring. *GFM stelt juist het tegenovergestelde vanwege het maken van extensies
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Ongebruikte //link:usedOn inhoud MOET NIET voorkomen
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Linkroles

als json

2.02.03.03

Regel 2.02.03.03
Naam Een linkrole URI MOET een Generic Label hebben
Toelichting Linkroles zijn de root van een set aan relaties en kunnen daarom getoond worden in een GUI. Daarom stelt de NT verplicht dat er een presenteerbaar label aanwezig is. De XBRL 2.1 specificatie geeft geen mogelijkheid hiertoe, anders dan een <link:definition> element waarop geen taal indicatie mogelijk is. Met behulp van de Generic Label Link specificatie is het wel mogelijk taal specifieke labels te koppelen.
Datum invoering 2012/05/15
Datum afgesproken 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.01.04
Foutmelding Linkroles MOETEN een generic label hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 64 DI
Testbaar True
Sectie XML Schema - Linkroles

als json

2.02.03.04

Regel 2.02.03.04
Naam //link:definition MOET een NL tekst bevatten gelijk aan de generic label van de linkrole
Toelichting Software die linkroles aan gebruikers toont doet dat in de meeste gevallen op basis van het <link:definition> element. Het element is daarom verplicht gesteld. Het element ondersteunt geen taal indicatie m.b.v. @xml:lang en daarom moeten afspraken voor de gebruikte taal worden gemaakt. Zodra de Generic label oplossing op linkroles gemeengoed is geworden zal deze regel herzien moeten worden.
Datum invoering 2011/04/06
Datum afgesproken 2010/06/23
Foutmelding link:definition MOET een NL tekst bevatten gelijk aan de generic label van de linkrole
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Linkroles

als json

2.02.03.05

Regel 2.02.03.05
Naam Een linkrole die een hypercube kind bevat MOET relaties bevatten waarin de hypercube de ouder of kind van de relatie is EN/OF waarin de primairyDomain de ouder of kind van de relatie is.
Toelichting Een hypercube is het hoogste niveau voor verzamelingen van regels omtrent de toegestane combinaties tussen primaries, dimensie en domeinleden. Zowel de hypercube als de linkrole zijn niet ter herleiden vanuit een instance. Hierdoor kan de presentatie negatief beïnvloedt worden. Daarom wordt een 1:1 verhouding nagestreefd tussen linkrole, hypercube en dimensie. Op die manier kan vanuit de instance met behulp van de dimensie en primary combinatie uniek bepaald worden welke hypercube en linkrole voor validatie moeten zorgen.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding ELR die een relatie met een hypercube concept bevatten, mogen alleen relaties met de arcrole all, hypercube-dimension, domain-member bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Linkroles

als json

2.02.03.06

Regel 2.02.03.06
Naam Een linkrole MOET een uniek presentationArc volgnummer hebben, indien er meerdere per entrypoint zijn
Toelichting Indien meerdere linkroles, die gebruikt worden voor presentatie relaties, ontdekt worden vanuit een entrypoint, stelt de XBRL specificatie geen volgorder vast tussen deze linkroles. Dit houdt in dat de DTS auteur deze situatie probeert te vermijden door slechts één presentatie linkrole per entrypoint te ontdekken, of dat de linkroles een volgnummer krijgen zodat software ze op de juiste manier kan sorteren. Dit volgnummer kan alleen met behulp van Generic Link linkbase toegekend worden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Een presentatie-ELR MOET een uniek sbr volgnummer hebben, indien er meerdere per entrypoint schema zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Linkroles

als json

2.02.03.07

Regel 2.02.03.07
Naam Een <link:definition> inhoud MOET behandeld worden als xs:tokenizedString
Toelichting De XML Schema definitie geeft de mogelijkheid xs:string inhoud hier te plaatsen. Daar kunnen Digipoort en NT Partners niet tegen. De XBRL 2.1 specificatie stelt dat het element bedoeld is voor een tekstuele verklaring van het bestaan van de linkrole. In de NT worden daar (generic) labels voor gebruikt. Omdat niet alle software de generic link specificatie ondersteunt wordt hier een tekstuele verklaring toegestaan. Deze regel zorgt voor de noodzakelijk beperking van de inhoud.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding link:definition inhoud MOET behandeld worden als xs:tokenizedString
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.13
Sectie XML Schema - Linkroles

als json

2.02.03.08

Regel 2.02.03.08
Naam Een linkrole MOET hergebruikt worden vanuit het geimporteerde entrypoint, een linkrole MOET NIET nieuw aangemaakt worden.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Linkroles

als json

XML Schema - Arcroles

2.02.04.01

Regel 2.02.04.01
Naam Arcroles MOETEN NIET aangemaakt worden
Toelichting Arcroles zijn een structuurelement van een taxonomie en dienen open te staan voor alle NT Partners. De arcrole kan aangevraagd worden bij SBR-beheer.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.013, 4.02.010
Foutmelding link:arcroleType MOET NIET gebruikt worden in NT Partner onderdelen
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Arcroles

als json

2.02.04.02

Regel 2.02.04.02
Naam Door SBR gemaakte arcroles MOETEN een Generic Label in het Nederlands en Engels hebben
Toelichting Om arcroles op de juiste manier in software te kunnen tonen dienen zij beschrijvende labels te hebben. De XBRL Specificatie kent hiervoor geen standaard voorziening dus dienen Generic Labels gebruikt te worden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Door SBR gemaakte link:arcroleType MOET een Generic Label in het Nederlands en Engels hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Arcroles

als json

XML Schema - link:parts

2.02.05.01

Regel 2.02.05.01
Naam Reference resource parts MOETEN NIET aangemaakt worden
Toelichting Resource parts zijn structuurelementen van de taxonomie en dienen open te staan voor alle NT Partners. Het resource part kan aangevraagd worden bij SBR-beheer; die het voorstel in het NT-overleg agendeert.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan Reference parts
Foutmelding Reference resource parts MOETEN NIET door NT Partners aangemaakt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - link:parts

als json

2.02.05.02

Regel 2.02.05.02
Naam SBR reference resource parts MOETEN een Generic Label hebben
Toelichting Om resource parts op de juiste manier in software te kunnen tonen dienen zij beschrijvende labels te hebben. De XBRL Specificatie kent hiervoor geen voorziening en dus dienen Generic Labels gebruikt te worden.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan FRTA 2.1.22
Foutmelding SBR reference resource parts MOETEN een Generic Label hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 76 DI
Sectie XML Schema - link:parts

als json

XML Schema - Context elementen

2.02.06.01

Regel 2.02.06.01
Naam Context elementen MOETEN een Generic Label hebben
Toelichting Context elementen worden in NT domeinen benoemt en aangemaakt. Er is echter geen voorziening in de XBRL specificatie die het mogelijk maakt deze elementen op de juiste manier in software te kunnen tonen met beschrijvende labels. Daarom stelt de NTA het gebruik van Generic Labels op deze elementen verplicht.
Datum invoering 2012/05/15
Datum afgesproken 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.01.04
Foutmelding NT Partner context elementen MOETEN een Generic Label hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Context elementen

als json

2.02.06.02

Regel 2.02.06.02
Naam Context elementen MOETEN in Business Rules documentatie nader uitgelegd worden, waar en hoe ze gebruikt moeten worden, plus een Generic Reference naar die documentatie
Toelichting Er is in de XBRL Specificatie geen validatie mechanisme beschreven die als basis dient om de toegestane combinaties van feiten met contextelementen weer te geven. Daarmee zijn de contextelementen altijd optioneel en technisch toegestaan op alle feiten. Omdat de NT expliciet wil zijn in zijn definities, moeten de NT Partners die context elementen toestaan, de toegestane combinaties bekend maken in aanvullende documentatie, in dit geval de Business Rules documenten. Bij invoering van XDT of XBRL Formules kan de noodzaak voor deze regel herzien worden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding NT Partner context elementen MOETEN een Generic Reference (naar Business Rules) hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Context elementen

als json

2.02.06.03

Regel 2.02.06.03
Naam Context elementen MOETEN NIET worden aangemaakt
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Context elementen

als json

XML Schema - Type & Enumeraties

2.02.07.01

Regel 2.02.07.01
Naam Niet xbrli data typen MOETEN met SBR-NT-beheer afgestemd worden voor publicatie
Toelichting Types zijn structuurelementen van de taxonomie en dienen open te staan voor alle NT gebruikers. XBRL International heeft een registratie voor specifieke data typen. SBR-NT-beheer stemt de behoefte van de aanvrager af met de laatst bekende inhoud van het register om te voorkomen dat er dubbele types aangemaakt worden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Type & Enumeraties

als json

2.02.07.02

Regel 2.02.07.02
Naam Lengte restricties op types BEHOREN niet gebruikt te worden (gebruik business rules)
Toelichting Een lengterestrictie op een type is veelal ingegeven door opslag beperkingen bij de ontvanger. De taxonomie heeft echter als doelstelling hergebruik van elementen te bevorderen. Een systeem specifieke beperking werkt daardoor averechts en moet voorkomen worden. Alleen lengtebeperkingen op types die ‘altijd’ waar zijn worden daarom toegestaan (bv. De Nederlandse postcode is maximaal 6 posities). Systeembeperkingen dienen ondergebracht te worden in business rules zodat het basis element daarvan gevrijwaard blijft.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Type & Enumeraties

als json

2.02.07.03

Regel 2.02.07.03
Naam Enumeraties BEHOREN niet gebruikt te worden (gebruik domein)
Toelichting Waardebeperkingen op concepten kunnen afgedwongen worden met een enumeratie. Echter als de enumeratie een uitbreidbare lijst van waarden vertegenwoordigd en voorzien moet kunnen worden van labels in diverse talen, dan is de XML schema oplossingen van een enumeratie te beperkend. Een domein kent deze beperkingen niet. Voor afwegingen wanneer een lijst met waarden een enumeratie is en wanneer deze een domein is: zie het hoofdstuk over patterns.
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Type & Enumeraties

als json

2.02.07.04

Regel 2.02.07.04
Naam <xs:enumeration> MOET <xs:restriction base= xbrli:stringItemType/> gebruiken als deze als type voor een concept gebruikt wordt, met uitzondering van tuples.
Toelichting De toegestane waarden van een enumeratie moeten op een datatype gebaseerd worden. Om te voorkomen dat extenders of analisten van instances de waarden van een enumeratie gaan verwerken in business rules waarbij de kenmerken van numerieke waarden meegenomen worden mogen deze waarden niet op numeriek, datum of anderszins gebaseerd zijn. Voor consistentie is besloten alleen de string type zoals die door XBRL gedefinieerd is als basis te gebruiken.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Enumeraties MOETEN xbrli:stringItemType gebaseerd zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Type & Enumeraties

als json

2.02.07.05

Regel 2.02.07.05
Naam <xs:enumeration><xs:value> MOET een generic label hebben.
Toelichting Enumeratiewaarden kennen geen mogelijkheid voor een unieke identificatie. Daarmee is het onmogelijk labels aan deze waarden toe te kennen. Om te voorkomen dat de waarde een lange string moet zijn die zowel de code als de uitleg van de code is, wordt elke enumeratiewaarde voorzien van XML documentatie om de waarde nader toe te lichten. De toelichtende tekst moet minimaal in het Nederlands opgenomen, zijn. Andere talen zijn toegestaan. Zodra de enumeratiewaarde een code is MOET de code toegelicht worden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:enumeration/xs:value MOET een generic label hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Type & Enumeraties

als json

2.02.07.06

Regel 2.02.07.06
Naam Enumeraties MOETEN niet gebruikt worden (gebruik domein)
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.02.07.03
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Type & Enumeraties

als json

XML Schema - Dimensies

2.02.08.01

Regel 2.02.08.01
Naam Typed dimensie elementen MOETEN een Generic Label hebben
Toelichting Typed dimensies worden gevormd door een XML Schema element. Omdat dit geen XBRL concept is, is er geen door de XBRL specificatie voorgeschreven methode om dit element toe te lichten of voor presentatie doeleinden van labels te voorzien. Hiervoor wordt een Generic Label linkbase ingezet.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Typed dimensie elementen MOETEN een Generic Label hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Dimensies

als json

2.02.08.02

Regel 2.02.08.02
Naam Typed dimensie elementen MOETEN simpleType elementen zijn
Toelichting Typed dimensies kunnen complexTypes of simpleTypes zijn. Omdat het element niet rechtstreeks vanuit de taxonomie bestuurd wordt bestaat de kans dat hier zeer complexe XML constructies voor ontworpen worden. Daar is de typed dimensie niet voor bedoeld en vanuit de XBRL specificatie is er geen regelgeving opgezet waardoor implementatie software afhankelijk kan zijn. Dat maakt de resultaten qua presentatie en validatie onvoorspelbaar en dat is ongewenst.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Typed dimensie elementen MOETEN simpleType elementen zijn
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Dimensies

als json

XML Schema - Domeinen en Domeinleden

2.02.09.01

Regel 2.02.09.01
Naam Zie 2.02.02.19
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.02.19
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Domeinen en Domeinleden

als json

XML Schema - Entrypoint schema’s

2.02.10.01

Regel 2.02.10.01
Naam Een entrypoint schema in een DTS MOET presentatie linkbase(s) omvatten
Toelichting Entrypoint schema’s in taxonomieën kennen in Nederland een filtermechanisme middels de presentatie linkbases. Indien dit filter mechanisme niet van kracht zou zijn, zouden alle concepten die ontdekt worden vanuit het entrypoint in de instance opgenomen mogen worden. Door te stellen dat alleen de elementen die in de ontdekte presentatie relaties voorkomen in de instance opgenomen mogen worden, kan de entrypoint auteur sturen welke concepten gerapporteerd mogen worden. Dit betekent wel dat er (minimaal één) een presentatie linkbase aanwezig moet zijn.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Een entrypoint schema MOET minstens één presentatie linkbase(s) omvatten
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

2.02.10.02

Regel 2.02.10.02
Naam Een entrypoint schema in een dimensionele DTS MOET minstens één presentatie linkbase(s) voor niet abstracte items bevatten.
Toelichting Om software in staat te stellen de individuele opbouw van een as van een tabel te kunnen tonen op een hiërarchische manier, is de presentatie linkbase ter beschikking. De tabel zelf is niet op een voorgeschreven manier te tonen omdat daar geen XBRL specificatie voor voor handen is.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding Een entrypoint schema MOET minstens één presentatie linkbase(s) met relaties waarin niet abstracte items zitten
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

2.02.10.03

Regel 2.02.10.03
Naam Een entrypoint schema in een dimensionele DTS MOET presentatie linkbase(s) voor dimensie, domein en domein leden bevatten
Toelichting Om software in staat te stellen de individuele opbouw van een as van een tabel te kunnen tonen op een hiërarchische manier, is de presentatie linkbase ter beschikking. De tabel zelf is niet op een voorgeschreven manier te tonen omdat daar geen XBRL specificatie voor voor handen is.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2018/03/01
Foutmelding -
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

2.02.10.04

Regel 2.02.10.04
Naam Een schema in een DTS MAG één presentatie linkbase(s) omvatten
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.02.10.01
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

2.02.10.05

Regel 2.02.10.05
Naam Een schema in een DTS MAG één presentatie hierarchy linkbase(s) omvatten
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

2.02.10.06

Regel 2.02.10.06
Naam Een schema MAG ALLEEN presentation, definition, label, reference en generic (waaronder formula) linkbases refereren.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

2.02.10.07

Regel 2.02.10.07
Naam Een schema MOET één presentation OF één dimension linkbase(s) omvatten
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

2.02.10.08

Regel 2.02.10.08
Naam Een schema in een DTS MAG één formula linkbase(s) omvatten
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

2.02.10.09

Regel 2.02.10.09
Naam Een schema in een DTS MAG één definition linkbase(s) omvatten
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Entrypoint schema’s

als json

XML Schema - Overig

2.02.11.01

Regel 2.02.11.01
Naam <xs:all> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting De XML node xs:all wordt door FRTA 2.3.7 verboden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:all MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) FRTA 2.3.7
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.02

Regel 2.02.11.02
Naam <xs:annotation><xs:documentation> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Documentatie in de NT wordt verzorgd door labels en references en is dus niet op een alternatieve manier toegestaan.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.01.037
Foutmelding xs:annotationxs:documentation MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.03

Regel 2.02.11.03
Naam <xs:any> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Dit XML schema element kan gebruikt worden om bijvoorbeeld typed dimensies of segment en scenario elementen te definiëren. Gebruik geeft de rapporteur de mogelijkheid om alle vormen van XML mee te leveren in de instance. In theorie dus ook een schema mits de inhoud ervan in een enkel (NT) concept wordt gezet. Dit kan tot onvoorspelbare verwerking bij Digipoort en NT Partners leiden en daarom is het gebruik ervan verboden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:any MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.04

Regel 2.02.11.04
Naam <xs:anyAttribute> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting De werking is hetzelfde als bij 2.02.11.03 alleen dan op attribuutniveau. De reden tot verbod is derhalve ook dezelfde.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.11.03
Foutmelding xs:anyAttribute MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.05

Regel 2.02.11.05
Naam <xs:appinfo> MOET NIET gebruikt worden voor andere content dan elementen uit de xlink of link namespaces
Toelichting Het xs:appinfo element is bedoeld voor applicatie specifieke aanwijzingen. XBRL 2.1 heeft aanwijzingen gedefinieerd voor het verwerken van XLink elementen voor XBRL processors. Om te voorkomen dat er onbekende opdrachten in dit element voorkomen mag hier niets anders dan door XBRL gedefinieerd is in opgenomen worden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:appinfo MOET NIET gebruikt worden voor andere content dan XLink elementen
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 125 SA
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.06

Regel 2.02.11.06
Naam <xs:attribute> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Het XML element is bedoeld om eigen attributen te definiëren die dan ingezet kunnen worden op concepten of andere XML elementen. Uitbreidingen van de meta informatie waarmee de informatie in de NT vergroot kan worden moet centraal en in overleg gebeuren. Individuele NT Partners dienen derhalve een wens voor een uitbreiding aan te brengen bij Logius beheer, die het daarna op de agenda van de werkgroep NT zet.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:attribute MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) FRTA 2.3.9
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.07

Regel 2.02.11.07
Naam <xs:attributeGroup> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:attributeGroup MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 127 SA
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.08

Regel 2.02.11.08
Naam <xs:choice> MOET NIET gebruikt worden voor simpleType elementen
Toelichting Binnen een <xs:choice> mag geen <xs:element> met een simpleType als type voorkomen.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:choice MOET NIET gebruikt worden voor simpleType elementen
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 128 SA
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.09

Regel 2.02.11.09
Naam <xs:choice> BEHOORT NIET gebruikt te worden voor complexType elementen
Toelichting NT-Partners die een keuze aan rapporteurs willen voorleggen dienen dit via een business rule bekend te maken. Dat biedt tevens de mogelijkheid om documentatie, die helpt bij het maken van de keuze, te koppelen aan de rule. De intentie van de XBRL specificatie stelt dat xs:choice niet gebruikt gaat worden. Dat heeft te maken met de doelstelling van een tuple; een groepering van elementen vanwege semantische betekenis. Daarin past het gebruik van xs:choice niet.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.10

Regel 2.02.11.10
Naam <xs:complexContent> met <xs:extension base="sbr:placeholder"> MOET gebruikt worden bij gebruik van tuples
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:complexContent met xs:extension base="sbr:placeholder" MOET gebruikt worden bij gebruik van tuples
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.11

Regel 2.02.11.11
Naam <xs:complexType> MOET NIET gebruikt worden als lokale root node onder <xs:schema>
Toelichting Een complexType (niet te verwarren met een element dat van het type complexType) wordt gedefinieerd om als 'basis' type te dienen voor afgeleide elementen van het type complexType. De XBRL 2.1 specificatie heeft aangegeven maar één complexType element te ondersteunen: de tuple.
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.12

Regel 2.02.11.12
Naam <xs:extension> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:extension MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.13

Regel 2.02.11.13
Naam VERWIJDERT <xs:field> MOET NIET gebruikt worden door NT Partners
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2013/03/13
Foutmelding xs:field MOET NIET gebruikt worden door NT Partners
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.14

Regel 2.02.11.14
Naam <xs:group> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:group MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.15

Regel 2.02.11.15
Naam <xs:key> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:key MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.16

Regel 2.02.11.16
Naam <xs:keyref> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:keyref MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.17

Regel 2.02.11.17
Naam <xs:list> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:list MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.18

Regel 2.02.11.18
Naam <xs:notation> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:notation MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.19

Regel 2.02.11.19
Naam <xs:pattern> BEHOORT NIET gebruikt te worden
Toelichting Het beperken van de feiten die met een concept gecommuniceerd worden door het datatype strikter te maken, moet met zorg worden toegepast. Het concept moet in principe ‘alle’ waarden ondersteunen die mogelijk zijn. Beperkingen van de uitvragende partij moeten gezien worden als een business rule, niet een datatype beperking.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.20

Regel 2.02.11.20
Naam <xs:redefine> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:redefine MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.21

Regel 2.02.11.21
Naam <xs:restriction> MOET NIET gebruikt worden op <xs:element>, alleen op <xs:simpleType>
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:restriction MOET NIET gebruikt worden op xs:element, alleen op xs:simpleType
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.22

Regel 2.02.11.22
Naam VERWIJDERT <xs:selector> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2013/03/13
Foutmelding xs:selector MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Schema - Overig

als json

2.02.11.23

Regel 2.02.11.23
Naam <xs:unique> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Indien een NT domein behoefte aan gebruik hiervan kan dit aangevraagd worden bij SBR-NT-Beheer, die het onderwerp vervolgens agendeert in het NT-overleg.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding xs:unique MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Schema - Overig

als json

XML Linkbase - Basis

2.03.00.01

Regel 2.03.00.01
Naam Een linkbase MOET opgesteld zijn conform W3C XLink 1.0 Specificatie
Toelichting XLink 1.1 wordt (nog) niet ondersteund.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.4.1
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.02

Regel 2.03.00.02
Naam Een linkbase MOET alleen inhoud hebben gebaseerd op XML 1.0 specificatie van de W3C
Toelichting Zie 2.02.00.02
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.00.02
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 29 SA
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.03

Regel 2.03.00.03
Naam Een linkbase MOET UTF-8 karakterset voor de inhoud ondersteunen
Toelichting Zie 2.02.00.03
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.00.03
Foutmelding XML Linkbase is niet op de UTF-8 karakterset gebaseerd
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 30 SAGFM2.0: 1.1.8
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.04

Regel 2.03.00.04
Naam Een linkbase MOET in een XML Commentaar sectie op regel twee (en verder) de IP rechten opstellen
Toelichting Zie 2.02.00.04
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.00.04
Foutmelding XML Linkbase MOET een XML commentaar op regel 2 van het bestand hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 7 SA
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.05

Regel 2.03.00.05
Naam Een linkbase MOET NIET meer dan één XML commentaarsectie bevatten
Toelichting Zie 2.02.00.05
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.00.05
Foutmelding XML Linkbase MOET NIET meer dan één XML comment node bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.06

Regel 2.03.00.06
Naam Een linkbase MOET alleen prefixed nodes bevatten
Toelichting Zie 2.02.00.06
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.00.06
Foutmelding XML Linkbase MOET NIET ongeprefixte nodes bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 32 SA
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.07

Regel 2.03.00.07
Naam Een linkbase MOET @xsi:schemaLocation gebruiken om schema inhoud te adresseren binnen de linkbase UITGEZONDERD de W3C XML schema en XBRL XLink schema´s
Toelichting Elke linkbase dient als een zelfstandig valide bestand aangeroepen te kunnen worden door XBRL enabled software. Bij dergelijke software worden W3C en XBRL-XLink schema’s default geladen waardoor daar geen verwijzing (schemaLocation) voor aangewezen hoeft te worden. Voor alle andere XML nodes die gebruikt worden in de linkbase moet naast de prefix declaratie derhalve ook een <u>absolute</u> schemaLocation aangewezen worden. Door de linkbases zelfstandig te maken wordt voorkomen dat er fouten in het validatieproces optreden bij het aanroepen van linkbases door meerdere schema’s.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding XML Linkbase MOET xsi:schemaLocation gebruiken, UITGEZONDERD W3C xml schema en XBRL 2.1 basis schema"s
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.08

Regel 2.03.00.08
Naam Een linkbase MOET NIET namespaces declareren die niet gebruikt worden in de linkbase
Toelichting Zie 2.02.00.11<br/> De namespace voor een QName die wordt gebruikt in een XPath expressie van een Table of Formula linkbase geldt ook als ‘gebruikt’ in de linkbase en mag dus wel gedeclareerd worden.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.00.11
Foutmelding XML Linkbase MOET NIET ongebruikte namespaces declareren
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 33 SA
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.09

Regel 2.03.00.09
Naam VERVALLEN Zie 2.03.01.01
Toelichting Vervallen
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.10

Regel 2.03.00.10
Naam <link:presentationLink>, <link:labelLink>, <gen:link> en <link:referenceLink> MAG GEEN relatie bevatten die @use="prohibit" bevat
Toelichting Presentatie links zijn eigenaar specifiek en kennen een hogere mutatiegraad dan concepten. Om extenders te beschermen tegen deze mutaties en op die manier geen onnodige versies te genereren, blijven alle partijen exclusief gebruiker van dit soort linkbases.
Foutmelding @use="prohibited" MOET NIET gebruikt worden in link:presentationLink, link:labelLink, gen:link en link:referenceLink
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.11

Regel 2.03.00.11
Naam Een XBRL2.1 gedefinieerde linkbase MOET alleen link elementen uit dezelfde namespace met dezelfde local name bevatten; die van de XBRL 2.1 specificatie
Toelichting Dit is om extensie van de XLink standaard te voorkomen. Het gaat niet over de locators of resources die elementen uit verschillende namespaces aanroepen.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding Een linkbase MOET alleen link elementen uit dezelfde namespace met dezelfde local name bevatten; die van de XBRL 2.1 specificatie
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM 1.4.7
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.12

Regel 2.03.00.12
Naam Een linkbase MOET relaties bevatten
Toelichting Technisch is het valide om een linkbase te hebben met alleen locators of resources. Deze functionaliteit is niet beschreven en daarmee ongewenst.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding Een linkbase MOET relaties bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.4.3
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.13

Regel 2.03.00.13
Naam Een linkbase MOET NIET locators declareren die niet gebruikt worden in de linkbase
Toelichting Technisch is het valide om een linkbase te hebben met ongebruikte locators. Deze locators voegen echter niets toe aan de werking van de DTS.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding XML Linkbase MOET NIET ongebruikte locators declareren
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.14

Regel 2.03.00.14
Naam Een linkbase MOET NIET resources declareren die niet gebruikt worden in de linkbase
Toelichting Technisch is het valide om een linkbase te hebben met ongebruikte resources. Deze resources voegen echter niets toe aan de werking van de DTS.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding XML Linkbase MOET NIET ongebruikte resources declareren
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.15

Regel 2.03.00.15
Naam Een linkbase MOET NIET roleRef en arcroleRef elementen declareren die niet gebruikt worden in de linkbase
Toelichting Technisch is het valide om een linkbase te hebben met ongebruikte roleRef en arcroleRef elementen. Deze voegen echter niets toe aan de werking van de DTS.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding XML Linkbase MOET NIET ongebruikte roleRef en arcroleRef elementen declareren
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.16

Regel 2.03.00.16
Naam Extended links MOGEN NIET meer dan 1 locator bevatten die naar hetzelfde element refereert, behalve voor locators gerefereerd door kind elementen van parent-child arcs in een presentatie link, met dezelfde parent en met verschillende preferredLabel attributen, mogelijk met één arc zonder preferredLabel.
Toelichting Technisch is het valide om een linkbase te hebben met meerdere locators voor hetzelfde element. Deze redundante locators voegen echter niets toe aan de werking van de DTS.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Extended links MOGEN NIET meer dan 1 locator bevatten die naar hetzelfde element refereert
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.17

Regel 2.03.00.17
Naam "<link:presentationLink> en <gen:link> MAG relaties bevatten die @use=""prohibit"" bevat <link:definitionLink> MAG ALLEEN een @use=""prohibit"" bevatten voor de relatie Domain-Member <link:labelLink> en <link:referenceLink> MAG GEEN relatie bevatten die @use=""prohibit"" bevat"
Toelichting nvt
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

2.03.00.18

Regel 2.03.00.18
Naam Een presentation, definition, generic en formula linkbase MOETEN minimaal één ELR bevatten en MOGEN meerdere ELR's bevatten
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Basis

als json

XML Linkbase - Elementen

2.03.01.01

Regel 2.03.01.01
Naam Een Linkbase MOET NIET namespaces declareren op element niveau
Toelichting Zie 2.02.00.19
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.02.00.19
Foutmelding XML Linkbase MOET NIET @base gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Elementen

als json

XML Linkbase - Arcroles

2.03.02.01

Regel 2.03.02.01
Naam VERVALLEN De arcrole ‘general-special’ MOET gebruikt worden om concepten die verschillende technische definities (zoals @type) hebben maar semantisch gelijk zijn, te koppelen
Toelichting De arcrole general-special geeft aan dat de ouder van de relatie een generalisatie van het kind is. Dit kan op twee manieren worden uitgelegd: technisch en semantisch. Technisch gezien is een element ‘Straat’ met een string datatype een generalisatie van een ‘Straat’ met een string datatype die gelimiteerd wordt tot 50 tekens. Semantisch gezien is een ‘Straat binnenland’ een specialisatie van ‘Straat’. Er is geen voorschrift hoe de relatie geïnterpreteerd moet worden. In de XBRL 2.1 specificatie wordt een voorbeeld aangehaald waarbij bepaalde kosten een specialisatie zijn van een hoger totaal en dat door deze relatie te leggen, er ook een telling zou kunnen plaats vinden. Er is geen implementatie in software bekend van deze zienswijze. SBR-NT-beheer stelt een speciale arcole ter beschikking voor de semantische relatie tussen twee concepten zodra daar behoefte aan is. Noot: Het opnemen van bovenstaande relaties tussen concepten is gebaseerd op het geven van inzage in semantiek tussen concepten. Deze relaties zijn documentatief en het is de vraag of de markt deze mate van detaillering ook wil gebruiken.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/11/23
Is gerelateerd aan 2.03.02.08, 2.02.02.02
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Arcroles

als json

2.03.02.02

Regel 2.03.02.02
Naam De arcrole ‘essence-alias’ MOET NIET gebruikt worden
Toelichting De arcrole ‘essence-alias’ geeft aan dat de ouder van de relatie een alias heeft in de vorm van het kind van de relatie. Een alias is een synoniem, een andere naam voor dezelfde betekenis. De XBRL specificatie stelt dat dit gevolgen heeft voor de werking van de instance. Als één van de concepten van deze relatie in de instance staat met een waarde, dan mag de ontvanger er van uit gaan dat het andere concept ook deze waarde heeft. Ongeacht of dit andere concept in de instance vermeld wordt. Dit heeft gevolgen voor business rules die op één of beide concepten gedefinieerd zijn. Een gevolg (die door software gecontroleerd wordt) is in ieder geval dat er geen strijdige waarden in de beide concepten mogen staan, of business rules ook geraakt worden is leverancier afhankelijk.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Arcrole ‘essence-alias’ MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Arcroles

als json

2.03.02.03

Regel 2.03.02.03
Naam De arcrole ‘similar-tuple’ MOET NIET gebruikt worden
Toelichting De arcrole ‘similar-tuple’ geeft aan dat twee tuples die qua inhoud verschillen toch een semantisch vergelijkbare relatie met elkaar hebben. Deze arcrole is een documentatieve voorziening, er zijn geen gevolgen voor de instance of business rules. Noot: Het opnemen van bovenstaande relaties tussen concepten is gebaseerd op het geven van inzage in semantiek tussen concepten. Deze relaties zijn documentatief en het is de vraag of de markt deze mate van detaillering ook wil hebben.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Arcrole ‘similar-tuple’ MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Arcroles

als json

2.03.02.04

Regel 2.03.02.04
Naam De arcrole ‘requires-element’ MOET NIET gebruikt worden (gebruik business rules)
Toelichting De arcrole ‘requires-element’ geeft aan dat het kind van de relatie aanwezig en gevuld moet zijn in een instance als de ouder uit de relatie aanwezig en gevuld is in de instance. XBRL enabled software controleert hier op. De arcrole houdt echter geen rekening met aanvullende aspecten in de instance als de unit of de context. Daarmee is het nuttig gebruik sterk gelimiteerd. Als alternatief kan gedacht worden aan business rules in de vorm van XBRL Formules of software.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Arcrole ‘requires-element’ MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Arcroles

als json

2.03.02.05

Regel 2.03.02.05
Naam <link:arcroleRef> @xlink:arcrole MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Dit is een technische voorziening waarvoor geen onderliggende business requirement bekend is. De XBRL specificatie geeft alleen dat dit attribuut optioneel is toegestaan.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.02.004
Foutmelding <link:arcroleRef> @xlink:arcrole MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Arcroles

als json

2.03.02.06

Regel 2.03.02.06
Naam <link:arcroleRef> @xlink:role MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Dit is een technische voorziening waarvoor geen onderliggende business requirement bekend is. De XBRL specificatie geeft alleen dat dit attribuut optioneel is toegestaan.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.02.006
Foutmelding <link:arcroleRef> @xlink:role MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Arcroles

als json

2.03.02.07

Regel 2.03.02.07
Naam De parent en child van een arc MOETEN beide aanwezig en geldig zijn in de DTS
Toelichting Bij extensies kan het voorkomen dat onderdelen van een relatie niet altijd in de DTS aanwezig zijn. Deze regel verbiedt dat.
Is gerelateerd aan GFM: 1.4.3
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Arcroles

als json

2.03.02.08

Regel 2.03.02.08
Naam VERVALLEN De arcrole 'general-special' MOET gebruikt worden bij gedoubleerde concepten die van tijdelijke aard zijn. (of een eigen arcrole die stelt 'synoniem'?)
Toelichting Concepten die vanwege technische restricties gedoubleerd worden moeten herkenbaar zijn in de NT. Er is geen eenduidige arcrole voor deze situatie maar de general-special KAN hiervoor ingezet worden.
Datum buitengebruikstelling 2012/05/01
Is gerelateerd aan 2.03.02.01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Arcroles

als json

XML Linkbase - Referenties

2.03.03.01

Regel 2.03.03.01
Naam Een reference resource gebaseerd op door XBRL gedefinieerde link:parts MOET het ref-2006-02-27.xsd schema gebruiken
Toelichting Er zijn door XII twee schema’s ter beschikking gesteld voor het gebruik van reference resource parts. De versie uit 2006 is de laatste. SBR kiest er voor alleen de laatste te gebruiken omdat deze alleen meer resource parts toestaat dan de oude versie. Dit is in lijn met FRTA 2.1.21.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding <link:reference> MOET link:part gebaseerde inhoud gebruiken uit ref-2006-02-27.xsd
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) FRTA 2.1.21
Sectie XML Linkbase - Referenties

als json

2.03.03.02

Regel 2.03.03.02
Naam Een reference resource MOET een @id hebben
Toelichting Een reference resource wordt als een separaat beheerd onderdeel van de taxonomie gezien. Het moet daarom zijn inhoud kunnen wijzigen. Om deze verschillen in een versioning rapport aan te kunnen geven moet hij adresseerbaar zijn. De @id maakt de resource individueel adresseerbaar.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding <link:reference> MOET een @id hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Referenties

als json

2.03.03.03

Regel 2.03.03.03
Naam Een reference resource @id inhoud MOET uniek zijn in de DTS
Toelichting Technisch gezien moet een @id uniek zijn per bestand. Omdat versioning rapporten uitgaan van een entrypoint van de DTS en niet een individueel bestand, bestaat de kans dat op twee plaatsen eenzelfde @id waarde wordt toegekend. Middels de naamgeving regels voor @id op reference resources wordt dit voorkomen. Deze regel test of de naamgeving, qua uniciteit, gevolgd wordt.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2016/04/06
Is gerelateerd aan 3.02.16.01
Foutmelding link:reference/@id MOET uniek in de gehele DTS zijn
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Referenties

als json

2.03.03.04

Regel 2.03.03.04
Naam Een reference resource inhoud MOET opgesplitst worden over de van toepassing zijnde link:parts
Toelichting De verwijzing naar documentatie met daarin (o.a.) de definitie is veelal opgebouwd uit diverse onderdelen. Bv. Wet, artikel, paragraaf, hoofdstuk. Omdat deze onderdelen allen een zeer specifieke betekenis hebben dienen zij in de daarvoor bestemde reference resource parts ondergebracht te worden. Het concateneren van in de bases gescheiden informatie eenheden levert beheersmatig en qua betekenis interpretatie problemen op. Bv. Een documentverwijzing als "NTA Versie 1 Hoofdstuk 2 Regel 2.03.03.04" als één string levert onnodige mutaties op bij vervanging door versie 2.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) FRTA 2.1.19
Sectie XML Linkbase - Referenties

als json

2.03.03.05

Regel 2.03.03.05
Naam Een referenceArc MAG NIET @order bevatten.
Toelichting XBRL 2.1 Specificatie stelt dat de @order alleen een functie heeft bij arcs die een concept als parent en child hebben. De functionaliteit is dus niet beschreven en alle resources hebben dus gelijke prioriteit bij raadplegen of tonen.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding <link:referenceArc> MOET NIET @order bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) XBRL2.1 3.5.3.9.5
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Referenties

als json

2.03.03.06

Regel 2.03.03.06
Naam Dimension-domain relaties met @usable="true" MOETEN GEEN @targetRole hebben.
Toelichting Directe nesting van members aan de dimensie moet gepaard gaan met @usable=true. Dan is er dus ook geen @targetRole van toepassing. De dimension-domain relatie zit zelf in de standaard linkrole. Omgekeerd geldt ook: als @usable="false" dan wordt er kennelijk een echt domein geadresseerd. Die inhoud moet ergens anders in een custom linkrole opgenomen zijn. De @targetRole is dus gevuld.
Foutmelding Dimension-domain relaties met @usable="true" MOETEN GEEN @targetRole hebben.
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Referenties

als json

2.03.03.07

Regel 2.03.03.07
Naam Reference resources MOETEN NIET naar willekeurige internet locaties verwijzen. Alleen gecontroleerde locaties van SBR of haar NT partners is toegestaan.
Toelichting De taxonomie wordt afhankelijk van het voortbestaan van internet paginas die niet onder controle van de auteurs vallen. Bovendien staat hiermee de weg open om javascript of flash applicaties naar binnen te halen, wat ongewenst is.
Datum afgesproken 2014/11/19
Foutmelding Reference resources MOETEN NIET naar ongecontroleerde internet adressen verwijzen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Referenties

als json

XML Linkbase - Presentatie

2.03.04.01

Regel 2.03.04.01
Naam De nesting van niet abstracte items in de presentatie linkbase MOET de nesting van kinderen in tuples volgen, indien aanwezig
Toelichting Met deze regel wordt voorkomen dat de presentatie van tuples en zijn kinderen in tegenspraak is met de presentatiewijze in de presentatie linkbase en daarmee de technische vulling van de instance. Kinderen van tuples mogen alleen in de presentatie ontbreken als deze een @minOccurs="0" hebben.<br/> Deze regel betreft alleen de nesting van kinderen in tuples en niet de volgorde waarin de kinderen worden opgenomen.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding De nesting van niet abstracte items in de presentatie linkbase MOET de nesting van kinderen in tuples volgen, indien aanwezig
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.02

Regel 2.03.04.02
Naam VERVALLEN @use in presentatie relaties BEHOREN NIET de waarde ‘prohibited’ te voeren
Toelichting Deze regel is een uitvloeisel van 2.03.00.10.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/12/02
Is gerelateerd aan 2.03.00.10
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.03

Regel 2.03.04.03
Naam @preferredLabel in presentatie relaties BEHOREN NIET gebruikt te worden voor semantisch betekenisvolle label rollen (bv. periodStart en periodEnd)
Toelichting De inzet van extra labelrollen bij de presentatie wordt veelal afgedwongen door @preferredLabel in de presentatie relaties te gebruiken. Door op dit punt specifiek te maken dat er afgeweken moet worden van de standaard label rol, kan een ‘mooiere’ presentatie van de concepten verwezenlijkt worden. Dus zolang de insteek de DTS is, werkt deze aanpak. Is de insteek echter de instance, dan kan de software niet de juiste labelrol ophalen omdat daar alleen de QName van het concept beschikbaar is en niet de gebruikte labelrol. Het gebruik van @preferredLabel in de P-linkbase wordt alleen toegestaan indien expliciet gemaakt wordt in de 'Business Rules' dat de semantiek van het label waarnaar verwezen wordt NIET geldt voor het concept in de instance. Software die de presentatie linkbase hanteren om de DTS of instance te tonen op scherm of print, MOETEN in het geval een gevulde @preferredLabel gevonden wordt, de juiste label resource tonen in plaats van de standaard label.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2019/12/10
Is gerelateerd aan Gebruik_van_preferredLabel
Foutmelding @preferredLabel in presentatie relaties BEHOREN NIET gebruikt te worden voor semantisch betekenisvolle label rollen (bv. periodStart en periodEnd)
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.04

Regel 2.03.04.04
Naam <link:presentationArc/@order> MOET gebruikt worden
Toelichting Technisch gezien is het @order optioneel. Om presentatie software niet zelf te laten raden hoe de relaties op volgorde gezet moeten worden, MOET de DTS auteur een @order meegeven.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding link:presentationArc/@order MOET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM 1.6.1
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.05

Regel 2.03.04.05
Naam <link:presentationArc/@order> MOET uniek zijn per ouder element per linkrole, als er meer dan één ontdekt worden
Toelichting De combinatie van linkrole, ouder element en @order maakt de presentatie relatie uniek. Omdat de linkrole en ouder element vaker zullen voorkomen is de @order de enige mogelijkheid uniciteit te creëren. Dit is nodig om presentatie software te helpen een juiste volgorde van kinderen binnen een ouder elementen te laten presenteren.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding link:presentationArc/@order MOET uniek zijn per ouder element per linkrole, als er meer dan één ontdekt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM 1.6.2
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.06

Regel 2.03.04.06
Naam Als een niet abstract concept in meerdere <link:presentationArc> als kind element gebruikt wordt in detzelfde linkrole, dan BEHOORT er een onderscheid zijn in het gebruik door middel van @preferredLabel. De gebruikte labels van dit kind MOETEN altijd van één soort (standaard, DomainSpecific, IndustrySpecific of EntitySpecific) zijn.
Toelichting De combinatie van presentatie linkrole, ouder en kind element kan uniek gemaakt wordt met @order. Echter de semantische betekenis van de getoonde relaties zal dan onbekend zijn. Daarom moet deze semantische betekenis toegevoegd worden door het gebruik van @preferredLabel. Het gebruikte labels moet altijd van één soort (standaard, DomainSpecific, IndustrySpecific of EntitySpecific) zijn. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat er voor één concept een domainSpecificperiodStart label gebruikt wordt en een industrySpecificperiodEnd label.
Datum invoering 2011/11/23
Is gerelateerd aan 2.03.04.03
Foutmelding geen
Externe verwijzing(en) GFM 1.6.5
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.07

Regel 2.03.04.07
Naam Abstracte concepten die zijn opgenomen in een presentatie ELR MOETEN kind elementen hebben dezelfde presentatie ELR.
Toelichting Abstracte concepten worden gebruikt als titel boven een sub-hiërarchie.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Abstracte concepten in een presentatie ELR MOETEN kinder elementen hebben in dezelfde presentatie ELR
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.08

Regel 2.03.04.08
Naam Abstracte concepten MOETEN NIET gebruikt worden in een presentatie ELR behalve die welke in de sbr:presentationItem substitutiongroup zijn opgenomen.
Toelichting -
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding Abstracte concepten MOETEN NIET gebruikt worden in een presentatie ELR behalve die welke in de sbr:presentationItem substitutiongroup zijn opgenomen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.09

Regel 2.03.04.09
Naam tableBreakdownArc axis="z" MOET niet gebruikt worden
Toelichting De visualisatie van een Z-as is lastig om automatisch (betekenisvol) te renderen. De table ontwerper moet daarom expliciet opgeven hoe een tabel er uit moet komen te zien. Gebruik alleen tableBreakdownArc axis="x" en tableBreakdownArc axis="y"
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding Geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.10

Regel 2.03.04.10
Naam In een tabel MOETEN alle aspecten die op een concept zijn gemodelleerd in de taxonomie, uitgezonderd aspecten waarvan maximaal 1 waarde voor kan komen, tot uiting komen in de definitie van de tabel.
Toelichting Elk aspect van een concept moet gemodelleerd worden in de tabel. Hiervan zijn aspecten uitgezonderd welke maximaal 1 keer voorkomt. Dit resulteert erin dat elke dimensie, periode, unit en entity identifier welke op een concept van toepassing zijn expliciet worden opgenomen. Indien een aspect door filing rules maar 1 keer voor mag komen (zoals voor sommige domeinen de unit en entity identifier) hoeft deze niet opgenomen te worden in de definitie van de tabel. Achtergrond bij deze regel is er voor te zorgen dat er niet meerdere facts in één cel terecht kunnen komen.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.11

Regel 2.03.04.11
Naam In een tabel MOETEN concepten dmv een conceptRelationshipNode opgenomen worden, TENZIJ één enkel concept uit een p-link los moet worden opgenomen.
Toelichting Elementen welke in een presentation linkbase opgenomen zijn, moeten met een conceptRelationshipNode opgenomen worden in een tabel. Hierdoor dient de presentationlinkbase als input voor de conceptRelationshipNode van de tabel. Achtergrond bij deze regel is dat het niet de bedoeling is iedere individuele cel te definiëren, maar alleen de assen (bijvoorbeeld middels een p-link). Het is wel mogelijk dat een element welke in de p-link staat los aangegeven kan worden op een as. Hierdoor is het mogelijk om 1 element “merged” en “abstracted” op te nemen (dit is niet mogelijk bij conceptRelationshipNode). Hierdoor wordt nog steeds niet een individuele cel gedefinieerd, maar de restrictie geldt op de hele as.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.12

Regel 2.03.04.12
Naam In een tabel MOETEN indien er meer dan één Sbr:domainMemberItem onder één dimensionItem gemodelleerd zijn deze dmv een dimensionRelationshipNode worden opgenomen.
Toelichting Elementen welke in een definition linkbase opgenomen zijn, moeten met een dimensionRelationshipNode opgenomen worden in een tabel, behalve als er maar één member van toepassing is op die as. Indien er één member actief is voor de as mag er gebruik gemaakt worden van een ruleNode, zodat deze member gemerged in de tabel gemodelleerd kan worden. Achtergrond bij deze regel is dat het niet de bedoeling is iedere individuele cel te definiëren, maar alleen de assen (bijvoorbeeld middels een d-link).
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.13

Regel 2.03.04.13
Naam In een tabel MOET periode informatie uit de context dmv een ruleNode worden opgenomen.
Toelichting De periode informatie uit de context moet opgenomen worden via een ruleNode. De period informatie wordt in een instance vastgelegd. Gezien een tabel structuur niet opgebouwd kan worden door de informatie uit de instance wordt er gebruik gemaakt van parameters. Deze parameters bevatten de periode informatie: start van huidig boekjaar, eind van huidig boekjaar, etc. Achtergrond bij deze regel is het uitgangspunt de assen zoveel mogelijk expliciet te maken. In principe is dit een toevoeging op de dimensions as.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.14

Regel 2.03.04.14
Naam In een tabel MOETEN typed dimensions dmv een aspectNode worden opgenomen.
Toelichting Achtergrond bij deze regel is het uitgangspunt de assen zoveel mogelijk expliciet te maken. Ook dit wordt gebruikt om de dimension as op te bouwen.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.15

Regel 2.03.04.15
Naam Een Table MOET een standaard label in de lokale taal hebben.
Toelichting Voor presentatie toepassingen moet een table altijd een label in de lokale (NL) taal hebben.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.16

Regel 2.03.04.16
Naam Labels voor tables MOETEN door taal en tabel gescheiden separate linkbases opgenomen worden.
Toelichting De labels voor tables moeten per tabel in een aparte table label linkbbase gegeven worden. Alle labels die gegeven worden over een tabel worden in een linkbase gegeven, gescheiden per taal. De table label linkbases bevat alleen tabel labels. De meeste headers komen uit presentatie en definitie linkbases. Het aantal labels per table zal dus beperkt blijven. Conform best practice 'Refereren aan niet-standaard linkbases' worden de label linkbases gerefereerd vanuit het entrypoint schema.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.17

Regel 2.03.04.17
Naam Parameterelementen MOETEN door een schema gedefinieerd worden.
Toelichting Om ervoor te zorgen dat parameters worden aangeleverd volgens de vooraf gedefinieerde specificaties, moet een parameter gevalideerd kunnen worden. Dit betreft een ‘gewoon’ xml schema, en heeft niets met XBRL te maken. Het schema zal ook niet in de DTS terecht komen.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Datum buitengebruikstelling 2017/05/15
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.18

Regel 2.03.04.18
Naam Het periodType van een concept MOETEN overeenkomen met de period filter in de tabel
Toelichting Om ervoor te zorgen dat alle concepten gerenderd kunnen worden in een tabel, dient de periode welke van toepassing is op een concept tot uiting te komen in de <formula:period>. Concepten met een periodType=instant moeten dus in de tabel een <formula:period> <formula:instant….. meekrijgen>. Concepten met een periodType=duration moeten dus in de tabel een <formula:period> <formula:duration….. meekrijgen>.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.19

Regel 2.03.04.19
Naam De dimensionele mapping van concepten BEHOREN overeenkomstig te zijn met de dimensionele filter in de tabel
Toelichting Om ervoor te zorgen dat alle concepten gerenderd kunnen worden in een tabel, dienen de concepten uit de presentatielink te kunnen worden gerapporteerd met de dimensieMembers welke zijn opgegeven door de bijbehorende dimensionRelationShipNode of ruleNode Het kan zo zijn dat een concept niet in combinatie met een bepaald domeinlid gerapporteerd kan worden. Een taxonomie auteur kan er voor kiezen om deze dan toch op te nemen in de tabel, omdat een concept anders buiten een bepaalde groepering van elementen valt. Het concept dient dan wel in combinatie met andere members in die tabel gerapporteerd te kunnen worden.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.20

Regel 2.03.04.20
Naam De combinatie van een typedDimensionAxis en de overige aspecten op een concept MOETEN uniek zijn in tabellen in 1 entrypoint
Toelichting Om problemen te voorkomen met het gebruik van tables als invoervelden, moet de combinatie van een typedDimensionAxis en de overige aspecten op een concept uniek zijn in tabellen in 1 entrypoint.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

2.03.04.21

Regel 2.03.04.21
Naam Parameters MOETEN via een fn:doc in een xml bestand aangeroepen worden.
Toelichting Overeenkomstig met de formula best practices wordt een parameter opgeroepen dmv een fn:doc.
Datum invoering 2016/05/01
Datum afgesproken 2016/05/01
Datum buitengebruikstelling 2017/05/15
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Presentatie

als json

XML Linkbase - Hypercubes

2.03.05.01

Regel 2.03.05.01
Naam Een hypercube MOET NIET meer dan één sbr:primaryDomain als kind in een "all" arc per linkrole hebben
Toelichting De hypercube (tabel) is een DTS bouwsteen voor de DTS auteur en wordt als zodanig niet gezien of gebruikt door de rapporteur. Bij het valideren van de instance waarden met de bijbehorende DTS constructies moet de hypercube dus afgeleid worden. De combinatie primary, dimensie(s) en domeinlid(en) is daarbij het enige houvast voor de ontwikkelaar. SBR uitgangspunt bij het samenstellen van dimensies en kubussen is dat zij unieke combinaties vertegenwoordigen en alleen toegestane combinaties kenbaar maken (niet de verboden combinaties dus). Deze regel helpt in het bereiken van deze doelstellingen.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Een hypercube MOET NIET meer dan één sbr:primaryDomain als kind in een "all" arc per linkrole hebben
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.02

Regel 2.03.05.02
Naam VERVALLEN Een hypercube MOET een unieke lijst van dimensies als relatie kennen
Toelichting Om de combinatie van dimensie(s) en domeinlid uniek te kunnen adresseren vanuit de instance.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/11/23
Is gerelateerd aan 2.03.05.01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.03

Regel 2.03.05.03
Naam VERVALLEN Een hypercube MOET een eigen linkrole hebben
Toelichting Zie 2.03.05.01
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/12/02
Is gerelateerd aan 2.02.03.05
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.04

Regel 2.03.05.04
Naam De arcrole hypercube-dimension MOET @targetRole gebruiken om de expliciete dimensie inhoud te adresseren
Toelichting Om hergebruik van onderdelen van de ingerichte kubus te bevorderen worden alle onderdelen (domeinleden, dimensies en kubussen) in separate linkroles ondergebracht, daarmee kunnen deze verzamelingen separaat geadresseerd worden. Een linkrole is door extenders opnieuw in te zetten en eventueel anders in richten.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Arcrole "hypercube-dimension" MOET @targetRole gebruiken bij expliciete inhoud
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.05

Regel 2.03.05.05
Naam Een hypercube – primary relatie MOET de ‘all’ arcrole gebruiken
Toelichting SBR dimensies definiëren alleen wat WEL mag, niet wat NIET mag.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.03.05.01
Foutmelding Arcrole "all" MOET gebruikt worden voor primary-hypercube relaties
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.06

Regel 2.03.05.06
Naam Een hypercube – primary relatie MOET @xbrldt:contextElement="scenario" gebruiken
Toelichting De XBRL Dimensionele Specificatie stelt dat de inhoud van de kubus op twee (functioneel gelijke) manieren middels de context aan de primaries gekoppeld kunnen worden. SBR heeft gekozen slechts één manier toe te staan, middels het <xbrli:scenario> element. Deze geeft de meeste flexibiliteit.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Arcrole "all" MOET @xbrldt:contextElement ="scenario" gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.07

Regel 2.03.05.07
Naam De arcrole hypercube-dimension MOET NIET @targetRole gebruiken bij een typed dimensie
Toelichting Technisch is dit toegestaan maar de inhoud van een typed dimensie wordt niet in een linkrole bekend gemaakt, maar door de rapporteur. De verwijzing is dan ook zinloos en daarmee ongewenst.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Arcrole "hypercube-dimension" MOET NIET @targetRole gebruiken bij typed inhoud
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.08

Regel 2.03.05.08
Naam Primaries in een entrypoint die een "all" arcrole hebben, MOETEN hypercubes hebben die hypercube-dimension relaties hebben OF die deze relaties niet hebben (niet beide).
Toelichting Buiten gebruik gesteld: https://github.com/centrumvoorstandaarden/SBR_Werkgroep_NT/issues/1 Deze situatie staat bekend als een "a-dimensionele" kubus, en is bedoeld om de XDT validatie op non-dimensionele primaries te starten. Hierdoor kan geen ongeoorloofde XDT content in het segment of scenario element geplaatst worden.
Datum invoering 2013/05/15
Datum afgesproken 2012/12/05
Datum buitengebruikstelling 2022/02/16
Foutmelding Primaries MOETEN hypercubes met dimensies hebben OF hypercubes zonder dimensies (niet beide)
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.09

Regel 2.03.05.09
Naam Primaries in een entrypoint MOETEN allen dimensioneel of niet-dimensionaal zijn (niet beide)
Toelichting Primaries in een entrypoint worden ontdekt via de geldige P-links van dat entrypoint. Indien een deel voorzien wordt van dimensionele waarden, is onduidelijk of de niet dimensionele primaries dan gezien moeten worden als dimensioneel "niet van toepassing", "totaal" of "overige". Door te werken met een a-dimensionele hypercube kunnen niet dimensionele primaries expliciet aangeven dat zij geen dimensie en leden hebben.
Datum invoering 2013/05/15
Foutmelding Primaries MOETEN hypercubes hebben of geen (niet beide)
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

2.03.05.10

Regel 2.03.05.10
Naam Hypercubes MOETEN NIET worden aangemaakt
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Hypercubes

als json

XML Linkbase - Dimensies

2.03.06.01

Regel 2.03.06.01
Naam De relaties die de dimensie vorm geven BEHOREN NIET gezien te worden als de presentatie
Toelichting Een dimensionele structurering wordt uitgevoerd om een validatiemechanisme in de taxonomie te introduceren dat combinaties van elementen expliciet gewenst (en ongewenst) verklaard. Dit in tegenstelling tot wat standaard mogelijk is met XML Schema waar alleen validatiemechanismen zijn die gericht zijn op één element. Omdat de vorm waarin deze combinaties bekend gemaakt worden, XLink relaties, ook toegepast wordt bij presentatie relaties ontstaat al snel de neiging om de validatiestructuur ook als presentatiestructuur te beschouwen. Dit is expliciet NIET de bedoeling. Voor presentatie doeleinden van dimensie-domeinleden dient een separate presentatie linkbase aangemaakt te worden die NIET verplicht is voor de DTS auteur. Er is vanuit XII geen mechanisme beschikbaar dat de gehele kubus in een presentatie linkbase kan bevatten omdat deze hiërarchisch van opzet is en de kubus met meerdere assen werkt. Indien de markt hierom verzoekt zal SBR Beheer een aangepaste presentatie linkbase voor de kubus introduceren.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Dimensies

als json

2.03.06.02

Regel 2.03.06.02
Naam Een dimension MOET een unieke set van domeinleden hebben
Toelichting Een domein is een groepering van domeinleden die gezamenlijk aan een dimensie gebonden moeten worden. Het domein, en de linkrole waarin deze vorm gegeven wordt, is niet terug te zien in de instance. De validatie combinatie primary met dimension(s)-domainMember(s) moet uniek zijn, alle niet in de instance aanwezige onderdelen die de dimensionele constructie (kubus, linkrole, domein) mogelijk maken zijn alleen ondersteunend aan de modellering maar mogen de uniciteit van de toegestane combinaties in de instance niet verstoren.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Een expliciete dimension MOET een unieke set van domeinleden hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Dimensies

als json

2.03.06.03

Regel 2.03.06.03
Naam Dimension-domain relaties met @usable="false" MOET een @targetRole gebruiken
Toelichting Er is door SBR gekozen om de dimensionele structuur zo modulair mogelijk te maken. Dat betekent dat elk onderdeel van de kubus separaat gemodelleerd wordt. Dit verhoogt de kans op hergebruik en vereenvoudigt het beheer omdat onderdelen nu uniek kunnen blijven en op andere niveaus gecombineerd worden. De linkrole waarin het domein vorm gegeven wordt is zo´n groepering module, in dit geval voor domein-domeinleden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Arcrole "dimension-domain" met @usable="false" MOET @targetRole gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Dimensies

als json

2.03.06.04

Regel 2.03.06.04
Naam De arcrole all (has hypercube) MOET @xbrldt:closed="true" bevatten
Toelichting De XBRL Dimensionele specificatie stelt het attribuut optioneel. Omdat SBR uit wil gaan van explicietheid van de geboden informatie MOET het attribuut geplaatst worden. De waarde ‘true’ is als enige voor DTS auteurs toegestaan omdat we wederom van explicietheid uitgaan. De DTS auteur zal alle toegestane combinaties van dimensie en domeinleden aangeven, het is niet toegestaan dat rapporteurs zelf uitbreidingen definiëren waardoor andere (onverwachte) combinaties gerapporteerd kunnen worden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Arcrole "all" MOET @xbrldt:closed="true" gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Dimensies

als json

2.03.06.05

Regel 2.03.06.05
Naam De arcrole dimension-default MOET NIET gebruikt worden
Toelichting De dimensie-default zorgt ervoor dat primaries die in een instance zonder dimensie worden gerapporteerd tóch een dimensie en domeinlid waarde gekoppeld krijgen. XBRL Formules houdt hier rekening mee, maar hiermee is een impliciete waarde geintroduceerd in de instance waarvan veel rapporteurs zich niet bewust zullen zijn. Om problemen bij de verwerking van instances te voorkomen is deze constructie verboden.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding Arcrole "dimension-default" MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Dimensies

als json

2.03.06.06

Regel 2.03.06.06
Naam Bestaande dimensies MOETEN niet worden verbonden aan bestaande Hypercubes
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Dimensies

als json

2.03.06.07

Regel 2.03.06.07
Naam Dimensies MOETEN NIET worden aangemaakt
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Dimensies

als json

XML Linkbase - Domeinen en Domeinleden

2.03.07.01

Regel 2.03.07.01
Naam VERVALLEN; Niet abstracte items die als domeinlid gebruikt worden MOETEN genest worden onder een item in de substitutionGroup sbr:primaryDomainItem
Toelichting Domeinleden worden gegroepeerd in een domein en dit domein wordt aan de dimensie gekoppeld. Een andere zijde van kubes zijn de primaries. Deze kennen geen groepering als een domein. Deze regel zorgt ervoor dat ook zij gegroepeerd worden onder een (abstract) element die als een as aan de kubus wordt toegewezen.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/10/01
Is gerelateerd aan 2.03.07.02
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Domeinen en Domeinleden

als json

2.03.07.02

Regel 2.03.07.02
Naam VERVALLEN; Abstracte items die als domeinlid gebruikt worden MOETEN genest worden onder een abstract item dat een domein is
Toelichting Technisch is het mogelijk domeinleden rechtstreeks te koppelen aan een dimensie. Op het moment dat er maar één domeinlid in aanmerking zou komen dan is hiervoor ook een punt te maken. Maar meestal vormen groepen van domeinleden een functionele eenheid die in een dimensie van toepassing verklaard worden. Om het aantal relaties aan de dimensie te beperken en de functionele eenheid inzichtelijk te maken wordt een domein tussen de dimensie en domeinleden opgenomen.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.03.07.01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Domeinen en Domeinleden

als json

2.03.07.03

Regel 2.03.07.03
Naam Domeinleden MOETEN NIET onderling genest worden met een arcrole domain-member, tenzij er een table linkbase in de DTS voor komt.
Toelichting Technisch gezien kunnen domeinleden onderling genest worden. Voor validatie (XDT) doeleinden is dit niet noodzakelijk. Veelal wordt hiermee een (verkapte) presentatiewijze geïntroduceerd. In table linkbases is deze nesting echter wel noodzakelijk. Om verwarring te voorkomen is het nesten van domeinleden daarom verboden, tenzij er gebruik wordt gemaakt van tables.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Domeinleden MOETEN NIET onderling genest worden met een arcrole "domain-member" als er geen table linkbase in de DTS voor komt.
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Domeinen en Domeinleden

als json

2.03.07.04

Regel 2.03.07.04
Naam Domain-member relaties MOETEN in een NT partner eigen linkrole opgenomen zijn INDIEN deze in een dimension-domain/@targetRole gebruikt wordt
Toelichting Om domeinen te kunnen extenden moeten de relaties domein-domeinlid in een separate linkrole ondergebracht worden. Alleen deze onderdelen van XLink kunnen door derden extended worden.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Domain-member relaties MOETEN in een NT partner eigen linkrole opgenomen zijn INDIEN deze in een dimension-domain/@targetRole gebruikt wordt
Sectie XML Linkbase - Domeinen en Domeinleden

als json

2.03.07.05

Regel 2.03.07.05
Naam Dimension-domain/@usable="false" MOET gebruikt worden als het kind in de relatie in de sbr:domainItem substitutionGroup zit
Toelichting Dit attribuut zorgt ervoor dat het domein zelf niet als een domeinlid gezien wordt. Voor "totalen" van domeinleden dient een van toepassing zijnd domeinlid opgenomen te worden. Het totaliseren als validatie vindt plaats in een formule.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.03.06.03
Foutmelding Arcrole "dimension-domain" met @usable="false" MOET concepten gebruiken in de sbr:domainItem substitutionGroup als de "naar" kant van de relatie
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Domeinen en Domeinleden

als json

2.03.07.06

Regel 2.03.07.06
Naam Domain-member relaties MOETEN in dezelfde linkrole opgenomen worden als degene die gebruikt wordt in het entrypoint welke door de PE wordt uitgebreid
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.03.07.04
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Domeinen en Domeinleden

als json

XML Linkbase - Labels

2.03.08.01

Regel 2.03.08.01
Naam De waarde van @xml:lang voor Nederlands MOET ‘nl’ zijn
Toelichting Technisch is het mogelijk om bv. nl-nl op te geven. SBR kiest voor eenduidigheid.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding @xml:lang MOET "nl" zijn voor Nederlands
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 110 NA
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.02

Regel 2.03.08.02
Naam De waarde van @xml:lang voor Engels MOET ‘en’ zijn
Toelichting Technisch is het mogelijk de regio van de Engelse taal op te geven, bv. en-us, en-au, en-uk. SBR kiest voor eenduidigheid en hanteert voor de spelling UK Engels.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding @xml:lang MOET "en" zijn voor Engels
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) SBR Australië: 111 SA
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.03

Regel 2.03.08.03
Naam Labelrollen die semantische betekenis hebben BEHOREN NIET gebruikt te worden
Toelichting Door een deel van de betekenis niet in het concept onder te brengen, maar in het label waarmee het concept gepresenteerd wordt, ontstaat het probleem dat bij het rapporteren van een feit (waar alleen de conceptnaam voorhanden is) de extra semantische betekenis verloren gaat. Dit wordt duidelijk bij de labelrollen periodStart en periodEnd. In principe wordt hierbij een concept tweemaal gerapporteerd met bedragen voor het begin en einde van de periode. Theoretisch is deze te herleiden door naar de context te kijken en ‘de laagste’ datum zal dan wel de begin periode zijn. Maar wat als er over meerdere jaren gerapporteerd wordt? Hetzelfde geldt voor de labelrol ‘total’. Dit impliceert dat het concept voor het detail en totaalbedrag ingezet kan worden maar het is geheel onduidelijk wanneer het een detailbedrag en totaalbedrag betreft. SBR wil deze labelrollen niet verbieden maar stelt aanvullende eisen in 2.03.08.04.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2019/12/10
Is gerelateerd aan Gebruik_van_preferredLabel
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.04

Regel 2.03.08.04
Naam NT Partners die labelrollen met semantische betekenis gebruiken MOETEN een waarschuwing in de 'Business Rules' documentatie opnemen
Toelichting In navolging van 2.03.08.03 wordt bij inzet van semantisch betekenisvolle labelrollen vereist dat verklaard wordt in de 'Business Rules' hoe vanuit de feiten in de instance de juiste labelrol gebruikt kan worden.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 2.03.08.03
Foutmelding NT Partners die labelrollen met semantische betekenis gebruiken MOETEN een waarschuwing in de 'Business Rules' documentatie opnemen
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.05

Regel 2.03.08.05
Naam Van alle gebruikte labelrolen in de NT MOET een voorkomen in de lokale taal bestaan
Toelichting Om éénduidige presentatie in software mogelijk te maken moeten alle bouwstenen van de NT voorzien zijn van een label dat de softwareleverancier kan ophalen en tonen. Omdat de NT vooralsnog op het NL talige gebied is geörienteerd is taal NL voor de hand liggend.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding Alle gebruikte labelrollen MOETEN in de lokale taal voorkomen
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.06

Regel 2.03.08.06
Naam Label resources in de @xlink:role documentation MOGEN NIET tegenstrijdig zijn aan eventuele standaard referenties naar het gekoppelde concept en v.v.
Toelichting Er zijn twee manieren om de definitie van concept bekend te maken: via referenties (die verwijzen naar externe documentatie) of middels opname van de tekst van definitie in de genoemde arcrole. Indien beide opgenomen zijn, mogen geen tegenstrijdige situaties ontstaan.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.07

Regel 2.03.08.07
Naam Een <link:label> inhoud MOET behandeld worden als een xs:tokenizedString
Toelichting Om te voorkomen dat er bijzondere tekens als TAB, CR/LF etc. in dit element terecht komen.
Datum invoering 2011/04/06
Is gerelateerd aan 3.02.07.14
Foutmelding link:label MOET xs:tokenizedString gebaseerd zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.08

Regel 2.03.08.08
Naam Een labelArc MAG NIET een @order bevatten.
Toelichting XBRL 2.1 Specificatie stelt dat de @order alleen een functie heeft bij arcs die een concept als parent en child hebben en heeft geen aanwijzing gegeven hoe om te gaan met diverse labels in dezelfde taal en role en verschillende volgnummers. Om software specifieke implementaties te voorkomen is deze regel gesteld.
Datum invoering 2011/11/23
Is gerelateerd aan 2.03.03.05
Foutmelding LabelArc MOET NIET @order bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) XBRL2.1 3.5.3.9.5
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.09

Regel 2.03.08.09
Naam VERVALLEN Elementen MOGEN GEEN label resources hebben met dezelfde linkrole/arcrole/role/xml:lang waarden
Toelichting Als het enige onderscheid de inhoud van de resource is, is onduidelijk welke waarde prevaleert bij het tonen.
Datum invoering 2011/11/23
Datum buitengebruikstelling 2011/12/02
Is gerelateerd aan 2.02.01.05
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.10

Regel 2.03.08.10
Naam Een <link:label> inhoud MOET GEEN opmaak bevatten.
Toelichting Software die de labels wil gebruiken kan een probleem ondervinden bij de inzet van gestructureerde opmaak constructies als HTML en XHTML. Daarnaast is mogelijk virus code te verbergen in dergelijke constructies.
Datum afgesproken 2014/06/04
Foutmelding <link:label> inhoud MOET GEEN opmaak bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.11

Regel 2.03.08.11
Naam Een label resource MOET een @id hebben
Toelichting Een label resource wordt als een separaat beheerd onderdeel van de taxonomie gezien. Het moet daarom zijn inhoud kunnen wijzigen. Om deze verschillen in een versioning rapport aan te kunnen geven moet hij adresseerbaar zijn. De @id maakt de resource individueel adresseerbaar.
Datum invoering 2015/12/02
Datum afgesproken 2015/12/02
Foutmelding <link:label> MOET een @id hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.12

Regel 2.03.08.12
Naam Een industrySpecific, domainSpecific en entitySpecific label MOET NIET strijdig zijn met de semantiek van een concept.
Toelichting Deze regel is er om te voorkomen dat er nieuwe labels aan een concept verbonden worden, waar een nieuw concept voor gemodelleerd had moeten worden.
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.13

Regel 2.03.08.13
Naam De waarde van @xml:lang voor Duits MOET ‘de’ zijn.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.14

Regel 2.03.08.14
Naam De waarde van @xml:lang voor Frans MOET ‘fr’ zijn.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.15

Regel 2.03.08.15
Naam Generic labels moeten door taal gescheiden in seperate linkbases opgenomen worden. Generic labels mogen niet gecombineerd worden met standard labels in één linkbase.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.16

Regel 2.03.08.16
Naam Indien labels in meerdere talen gegeven worden, MOETEN alle nieuwe elementen een label in deze talen krijgen.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

2.03.08.17

Regel 2.03.08.17
Naam Labels moeten door taal gescheiden in seperate linkbases opgenomen worden. Indien er verschillende soorten labels  gegeven worden(terse, total, documentation etc.) MOETEN deze samen in één label linkbase gegeven worden (per taal).
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Labels

als json

XML Linkbase - Controle regels

2.03.09.01

Regel 2.03.09.01
Naam Calculatie linkbases MOETEN NIET gebruikt worden
Toelichting De calculatie linkbase maakt het mogelijk om te controleren of bepaalde numerieke feiten gezamenlijk de waarde van een ander (totaal) feit vertegenwoordigen. De werking is gelimiteerd tot optellen en aftrekken. Helaas is de specificatie van de linkbase zo dat er alleen naar het matchen van de elementnaam tussen linkbase en instance gekeken wordt. Andere aspecten op feiten (bv. de unit) worden niet meegewogen waardoor feiten cross context en unit bij elkaar geteld worden. Dit zorgt er voor dat deze linkbase maar zeer beperkt bruikbaar is. Bovendien is sinds juni 2009 een XBRL specificatie beschikbaar die bijna alle rekenkundige bewerkingen kan uitvoeren en die wel context gevoelig is: de formule specificatie.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding Calculatie linkbases MOETEN NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.02

Regel 2.03.09.02
Naam <variable:factVariable> MOET een unieke combinatie van attributen en filters bevatten.
Toelichting Het kan wel nodig zijn factVariables met verschillende filtering voor hetzelfde fact op te nemen.
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding variable:factVariable MOET een unieke combinatie van attributen en filters bevatten.
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.03

Regel 2.03.09.03
Naam <formula:formula> MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Van de XBRL Formule specificatie wordt (voorlopig) alleen de assertion gebruikt. Met name de onduidelijkheid van de status van een tweede (resultaat) instance en de manier waarop deze wel of niet gecommuniceerd wordt zorgt alleen voor meer onzekerheid in de markt.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding formula:formula MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.04

Regel 2.03.09.04
Naam Bij een XBRL formule assertion MOET het resultaat 'false' gebruikt worden voor een foutsituatie
Toelichting Om te voorkomen dat "true" ook een foutsituatie kan voorstellen.
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding Assertions die resulteren in false MOETEN een foutsituatie voorstellen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.05

Regel 2.03.09.05
Naam FactVariables met een @fallbackValue MOETEN in messages waarin fact aspects worden geadresseerd een controle bevatten op het bestaan van het fact.
Toelichting Bij terugval op de fallbackValue zijn er geen fact aspects en zal de message dus een verwerkingsfout opleveren als het fact niet bestaat..
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding FactVariables met een @fallbackValue MOETEN in messages waarin fact aspects worden geadresseerd een controle bevatten op het bestaan van het fact.
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.06

Regel 2.03.09.06
Naam Assertions die geen resultaat geven MOETEN NIET bestaan
Toelichting Er moet altijd een resultaat getoond worden, hoe moet men anders weten dat de assertion überhaupt gewerkt heeft?
Datum buitengebruikstelling 2016/05/01
Foutmelding Assertions die geen resultaat geven MOETEN NIET bestaan
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.07

Regel 2.03.09.07
Naam Messages, labels en references van een formule MOETEN in separate linkbases opgenomen worden, gescheiden per taal
Toelichting Messages die met variabelen werken kunnen hergebruikt worden door diverse formules en zullen derhalve een andere onderhoudscyclus kennen. Daarnaast zijn messages, labels en references in de gehele NT in gescheiden linkbases opgeslagen.
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding Messages, labels en references van een formule MOETEN in separate linkbases opgenomen worden, gescheiden per taal
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.08

Regel 2.03.09.08
Naam Assertions MOETEN een generic label of een generic reference naar documentatie hebben
Toelichting De uitleg in wat de formule controleert moet beschikbaar gemaakt worden. De vorm van de documentatie is vrij (Word, PDF, website etc.)
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding Assertions MOETEN een generic label of reference hebben
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.09

Regel 2.03.09.09
Naam <formula:consistencyAssertion> MOET NIET gebruikt worden.
Toelichting geen
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.10

Regel 2.03.09.10
Naam Een assertion MOET NIET een satisfied message, middels een http://xbrl.org/arcrole/2010/assertion-satisfied-message arc hebben.
Toelichting Berichten voor de goedsituatie voegen niet voldoende toe.
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.11

Regel 2.03.09.11
Naam Iedere assertion MOET een unsatisfied message middels een http://xbrl.org/arcrole/2010/assertion-unsatisfied-message arc hebben.
Toelichting Alle foutsituaties moeten een melding krijgen.
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.12

Regel 2.03.09.12
Naam Een message MOET bestaan uit het label aangevuld met comfort informatie. Comfort informatie bestaat uit: * per fact variabele en general variabele voor fact: ** Concept naam, contextRef, unitRef, waarde, eventuele default waarde * per general variabele voor context of unit: ** @id
Toelichting geen
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.13

Regel 2.03.09.13
Naam De formulering van een message BEHOORT volgens de RuleSpeak regels worden opgesteld.
Toelichting geen
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.14

Regel 2.03.09.14
Naam Custom functies MOETEN NIET voorkomen, gebruik het CFI van XII, of meld de functie daar aan.
Toelichting De meest recente versie CFI wordt vastgesteld bij NTA versie.
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.15

Regel 2.03.09.15
Naam Multi instance processing MOET NIET voorkomen.
Toelichting geen
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.16

Regel 2.03.09.16
Naam Chaining MOET NIET voorkomen.
Toelichting Het resultaat van een assertion mag niet gebruikt worden in volgende assertion.
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.17

Regel 2.03.09.17
Naam Fallback values MOETEN NIET strijdig zijn met de evaluatie in de assertion (bijvoorbeeld true/false tegen een 0)
Toelichting geen
Datum afgesproken 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.18

Regel 2.03.09.18
Naam Formula en message linkbases MOETEN ontdekt worden in de DTS in een entrypoint.
Toelichting geen
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.19

Regel 2.03.09.19
Naam Een assertion MOET door middel van een http://xbrl.org/arcrole/2016/assertion-unsatisfied-severity arc de severity van het resultaat aangeven
Toelichting geen
Datum invoering 2016/05/01
Foutmelding geen
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.20

Regel 2.03.09.20
Naam <variable:factVariable> MOET NIET meer dan eens per xbrli:context inhoud gedefinieerd worden op hetzelfde fact
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.03.09.02
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.21

Regel 2.03.09.21
Naam Messages, labels en references dienen in aparte linkbases opgenomen te worden gescheiden per taal. Er MOET maximaal per taal per type, 1 linkbase voorkomen.
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.03.09.07
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.22

Regel 2.03.09.22
Naam Assertions MOETEN een generic reference naar documentatie hebben
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 2.03.09.08
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

2.03.09.23

Regel 2.03.09.23
Naam ea:existenceAssertion MOETEN niet worden aangepast in de PE
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Controle regels

als json

XML Linkbase - Overig

2.03.10.01

Regel 2.03.10.01
Naam @xlink:actuate MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Niet toegestaan zolang er geen use case voor gedefinieerd wordt.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.02.003
Foutmelding @xlink:actuate MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.02

Regel 2.03.10.02
Naam @xlink:show MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Niet toegestaan zolang er geen use case voor gedefinieerd wordt.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.02.007
Foutmelding @xlink:show MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.03

Regel 2.03.10.03
Naam @xlink:title MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Niet toegestaan zolang er geen use case voor gedefinieerd wordt.
Datum invoering 2010/06/23
Is gerelateerd aan 4.02.008
Foutmelding @xlink:title MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.04

Regel 2.03.10.04
Naam link:linkbase/@id MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Een linkbase wordt middels zijn bestandsnaam geïdentificeerd om vanuit XML Schema’s aangeroepen te worden. Een @id attribuut is derhalve niet noodzakelijk.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:linkbase/@id MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.05

Regel 2.03.10.05
Naam link:linkbase/@xsi:nil MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Het element <link:linkbase> mag helemaal geen waarde bevatten en dus is het attribuut overbodig. Bovendien is een linkbase geen instance document.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:linkbase/@xsi:nil MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.06

Regel 2.03.10.06
Naam link:linkbase/@xsi:noNamespaceSchemaLocation MOET NIET gebruikt worden
Toelichting <link:linkbase> mag helemaal geen waarde bevatten en dus is het attribuut overbodig. Bovendien in een linkbase geen instance document.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:linkbase/@xsi:noNamespaceSchemaLocation MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.07

Regel 2.03.10.07
Naam link:linkbase/@xsi:type MOET NIET gebruikt worden
Toelichting Het element <link:linkbase> mag helemaal geen waarde bevatten en dus is het attribuut overbodig. Bovendien in een linkbase geen instance document.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:linkbase/@xsi:type MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.08

Regel 2.03.10.08
Naam link:loc/@xlink:role MOET NIET gebruikt worden
Toelichting XBRL heeft geen functie gedefinieerd voor de attribuut, daarom is het niet toegestaan in de NT.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:loc/@xlink:role MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.09

Regel 2.03.10.09
Naam link:roleRef/@xlink:arcrole MOET NIET gebruikt worden
Toelichting XBRL heeft niet gespecificeerd hoe dit attribuut te gebruiken, daarom is het in de NT niet toegestaan.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:roleRef/@xlink:arcrole MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.10

Regel 2.03.10.10
Naam link:roleRef/@xlink:role MOET NIET gebruikt worden
Toelichting XBRL Specificatie kent geen rol toe aan dit attribuut, daarom niet toegestaan te gebruiken in de NT.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:roleRef/@xlink:role MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.11

Regel 2.03.10.11
Naam link:roleType/@id MOET gebruikt worden
Toelichting Verplicht om een koppeling naar een Generic Label Linkbase mogelijk te maken en verklarende labels aan de arcrole te koppelen.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:roleType/@id MOET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.12

Regel 2.03.10.12
Naam link:documentation MOET NIET gebruikt worden
Toelichting XBRL enabled software maakt geen gebruik van dit element, en daarom is het niet toegestaan in de NT.
Datum invoering 2010/06/23
Foutmelding link:documentation MOET NIET gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.13

Regel 2.03.10.13
Naam Een <link:resource> met @xlink:type="extended", MOET een @xlink:role hebben
Toelichting Geen vermelding verwijst naar de standaard role. De NT wil alleen expliciete informatie verstrekken. Geldige waarden komen uit de XBRL specificaties of de LRR. In NT domeinen aangemaakte roles zijn niet toegestaan. Benodigde extra roles kunnen worden aangevraagd bij SBR-NT-beheer.
Datum invoering 2011/04/06
Foutmelding Een link:resource met @xlink:type="extended", MOET een @xlink:role hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM 1.4.4
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.14

Regel 2.03.10.14
Naam link:resource/@xlink:role MOET een XBRL International of SBR verwijzing bevatten
Toelichting Custom roles kunnen alleen door Logius beheer aangemaakt worden.
Datum invoering 2011/04/06
Is gerelateerd aan 2.03.10.13
Foutmelding link:resource/@xlink:role MOET een XBRL International of SBR verwijzing bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

2.03.10.15

Regel 2.03.10.15
Naam Een element met datatype nltypes:imageItemType MOET opgenomen worden in een eenkoloms tabel voor tekstuele toelichtingen.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XML Linkbase - Overig

als json

XBRL Instance - Basis

2.04.00.01

Regel 2.04.00.01
Naam Instances MOETEN GEEN extensies buiten de DTS entrypoint bevatten
Toelichting NTB
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

2.04.00.02

Regel 2.04.00.02
Naam Instances BEHOREN GEEN footnote linkbases bevatten
Toelichting NT Partners zijn overeengekomen dat footnote linkbase niet verwerkt zullen worden.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

2.04.00.03

Regel 2.04.00.03
Naam Tuple kinderen MOETEN GEEN afwijkende @contextRef waarden bevatten in één 'set' voorkomen van de tuple in de instance UITGEZONDERD de root tuple
Toelichting De tuple is bedoeld om kind items bij elkaar te houden. Door naar diverse contextRef's te verwijzen wordt deze 'binder' teniet gedaan. Dit is met name gedaan om de kinderen bij gebruik van dimensies dezelfde dimensie/domeinlid te laten verkrijgen. Het is wel mogelijk de tuple een tweede maal op te nemen (mits toegestaan) en daar een afwijkende contextRef waarde te gebruiken.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Is gerelateerd aan 2.02.02.06
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

2.04.00.04

Regel 2.04.00.04
Naam Een fact MOET voorkomen in de presentatie linkbase van het DTS entrypoint dat aangeroepen wordt
Toelichting SBR-NL hanteert de presentatie linkbase als filter voor de te gebruiken concepten van de schema's die ontdekt worden door import of anderszins. Eigen software controleert of instances aan deze regel voldoen.
Datum invoering 2010/06/23
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

2.04.00.05

Regel 2.04.00.05
Naam Instance bestanden MOETEN een unieke naam bij de ontvanger hebben
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

2.04.00.06

Regel 2.04.00.06
Naam Instances MOETEN een 'default' taal met xbrli:xbrl/@xml:lang bekend maken.
Toelichting String waarden moeten op taal geinterpreteerd kunnen worden. Dit gebeurd door de taal indicatie. Per feit kan er eventueel overruled worden door aldaar een andere @xml:lang waarde op te geven.
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

2.04.00.07

Regel 2.04.00.07
Naam Instances MOETEN de gestandaardiseerde namespace prefixes gebruiken (zie 3.02.04.04)
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

2.04.00.08

Regel 2.04.00.08
Naam Instance bestanden MOETEN de extensie .xbrl hebben
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

2.04.00.09

Regel 2.04.00.09
Naam De XBRL instance MOET verwijzen naar het schema door middel van een relatieve URI.
Toelichting NA
Foutmelding
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie XBRL Instance - Basis

als json

XBRL Instance - xbrli:context

2.04.01.01

Regel 2.04.01.01
Naam Instances MOETEN NIET meerdere contexten bevatten waarvan de inhoud gelijk is.
Toelichting Dubbele contexten voegen niets toe aan een rapportage.
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - xbrli:context

als json

2.04.01.02

Regel 2.04.01.02
Naam Instances MOETEN GEEN ongebruikte contexten bevatten
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - xbrli:context

als json

2.04.01.03

Regel 2.04.01.03
Naam Instances MOETEN GEEN contexten bevatten waarvan de xbrli:periodEnd van de ene context gelijk is aan de xbrli:periodStart van de andere context
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - xbrli:context

als json

2.04.01.04

Regel 2.04.01.04
Naam Contexten MOETEN GEEN datums bevatten die een tijd weergeven
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - xbrli:context

als json

XBRL Instance - xbrli:unit

2.04.02.01

Regel 2.04.02.01
Naam Instances MOETEN NIET meerdere units bevatten waarvan de inhoud gelijk is
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - xbrli:unit

als json

2.04.02.02

Regel 2.04.02.02
Naam Instances MOETEN GEEN ongebruikte units bevatten (XII-FRIS 2.7.2)
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - xbrli:unit

als json

XBRL Instance - facts

2.04.03.01

Regel 2.04.03.01
Naam Facts MOETEN NIET dubbel voorkomen (dubbel als in: gelijke item, context verwijzing, unit verwijzing)
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - facts

als json

2.04.03.02

Regel 2.04.03.02
Naam Facts MOETEN niet-numerieke feiten rapporteren in de 'default' taal (@xml:lang), andere talen zijn niet verboden
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - facts

als json

2.04.03.03

Regel 2.04.03.03
Naam Facts MOETEN NIET @precision gebruiken
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - facts

als json

2.04.03.04

Regel 2.04.03.04
Naam Elementen die als tuple children zijn gemodelleerd, MOETEN NIET op root level gerapporteerd worden
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - facts

als json

2.04.03.05

Regel 2.04.03.05
Naam Tuple kinderen mogen geen context verwijzingen bevatten in dezelfde tuple waarvan de inhoud verschillend is in de <xbrli:entity>, <xbrli:segment> of <xbrli:scenario>
Toelichting Indien entity, segment of scenario een afwijkende waarde bevat wordt het tuple kind in feite gesplitst waardoor de groeperingsfunctie van de tuple teniet gedaan wordt.
Datum invoering 2011/05/04
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Is gerelateerd aan 2.02.02.06, 2.02.02.29
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie XBRL Instance - facts

als json

XBRL Instance - footnotes

2.04.04.01

Regel 2.04.04.01
Naam Instances MOETEN GEEN footnotes bevatten, of linken
Toelichting ''Deze regel is nog niet van kracht en moet nog besproken worden''
Datum buitengebruikstelling 2011/01/01
Foutmelding
Sectie XBRL Instance - footnotes

als json

Naamgeving - Bestanden en directories

3.02.01.01

Regel 3.02.01.01
Naam Mapnamen MOETEN in het Engels (UK spelling)
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.02

Regel 3.02.01.02
Naam De map naam MOET in lowercase, en mag geen spaties bevatten.
Toelichting Spaties zorgen in sommige operatingsystemen voor %20 invoegingen. In Unix worden uppercase tekens anders behandelt dan in Windows. Om verwarring te voorkomen, deze regel.
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding De map naam MOET in lowercase en MOET NIET spaties bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.03

Regel 3.02.01.03
Naam De naam van een map MOET minder dan 15 karakters zijn.
Toelichting Om excessieve namen te voorkomen.
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding De naam van een map MOET minder dan 15 karakters zijn
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.04

Regel 3.02.01.04
Naam Mappen die deel uitmaken van de NT MOETEN in de structuur van tabel F passen
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan NT_Naamgeving#Tabel_F:_Directorie_namen
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.05

Regel 3.02.01.05
Naam Bestandsnamen MOETEN in lowercase
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Bestandsnamen MOETEN in lowercase
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.06

Regel 3.02.01.06
Naam Bestandsnamen MOETEN een indicatie geven over de inhoud
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.07

Regel 3.02.01.07
Naam Het indicatieve deel van een XML schema bestandsnaam MOET in de lokale taal
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.08

Regel 3.02.01.08
Naam Een linkbase bestandsnaam MAG in het Engels of de lokale taal
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.09

Regel 3.02.01.09
Naam Linkbase inhoud, zoals gedefinieerd door XBRL 2.1 specificatie (label, reference, presentation, definition, calculation)en modules (formula en tables), MOET tot uitdrukking gebracht worden in de bestandsnaam conform tabel A
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan NT_Naamgeving#Tabel_A:_Linkbase_bestandsnaam_extensies
Foutmelding Linkbase inhoud, zoals gedefinieerd door XBRL 2.1 specificatie (label, reference, presentation, definition, calculation) en modules (formula en tables), MOET tot uitdrukking gebracht worden in de bestandsnaam conform tabel A
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.10

Regel 3.02.01.10
Naam Linkbase inhoud, zoals gedefinieerd door de Generic Link 1.0 specificatie, MOET tot uitdrukking gebracht worden in de bestandsnaam conform tabel B
Toelichting NA
Is gerelateerd aan NT_Naamgeving#Tabel_B:_Generic_Linkbase_bestandsnaam_extensies
Foutmelding Linkbase inhoud, zoals gedefinieerd door de Generic Link 1.0 specificatie, MOET tot uitdrukking gebracht worden in de bestandsnaam conform tabel B
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.11

Regel 3.02.01.11
Naam Gebruikte linkroles in een linkbase MOGEN tot uitdrukking gebracht worden in de bestandsnaam
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan NT_Naamgeving#Met_.28resource.29_role_vermelding
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.12

Regel 3.02.01.12
Naam Gebruikte arcroles in een linkbase MOGEN tot uitdrukking gebracht worden in de bestandsnaam
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan NT_Naamgeving#Met_arcrole_vermelding
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.14

Regel 3.02.01.14
Naam Bestandsnamen MOETEN met de NT partner toegewezen prefix beginnen, gevolgd door een afbreekstreepje
Toelichting Consistentie
Datum invoering 2013/05/15
Foutmelding Bestandsnamen MOETEN met de NT partner toegewezen prefix beginnen, gevolgd door een afbreekstreepje
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

3.02.01.15

Regel 3.02.01.15
Naam Het indicatieve deel van een XML schema bestandsnaam MOET in dezelfde taal als de waarde van het xml=lang attribuut van de instance zijn
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 3.02.01.07
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Bestanden en directories

als json

Naamgeving - NT Partners

3.02.02.01

Regel 3.02.02.01
Naam Een NT domein MOET de aan toegedeelde lettercombinatie gebruiken conform tabel C
Toelichting Elke NT partner krijgt een identificatie van maximaal vijf letters, dit geldt dus niet voor externe partijen die een taxonomie aanbieden die door de NT gebruikt wordt.Deze afkorting wordt gebruikt om de mappen waarin de bestanden worden opgeslagen herkenbaar aan de deelnemer toe te wijzen, maar ook om de namespace prefix en linkrole @id vorm te geven.
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan 3.02.01.14, NT_Naamgeving#Tabel_C:_NT_Partij_afkortingen_voor_gebruik_in_XML
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - NT Partners

als json

Naamgeving - Namespace URI

3.02.03.01

Regel 3.02.03.01
Naam xs:schema/@targetNamespace inhoud MOET uniek zijn binnen de NT en PE
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding xs:schema/@targetNamespace inhoud MOET uniek zijn binnen de NT en PE
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.3
Sectie Naamgeving - Namespace URI

als json

3.02.03.02

Regel 3.02.03.02
Naam xs:schema/@targetNamespace MOET zijn componenten door middel van een slash (/) scheiden
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding xs:schema/@targetNamespace MOET zijn componenten door middel van een slash (/) scheiden
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace URI

als json

3.02.03.03

Regel 3.02.03.03
Naam xs:schema/@targetNamespace MOET NIET meer dan 255 tekens zijn
Toelichting Om opslag in relationele databases niet te compliceren.
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding xs:schema/@targetNamespace MOET NIET meer dan 255 tekens zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.33
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace URI

als json

3.02.03.04

Regel 3.02.03.04
Naam xs:schema/@targetNamespace MOET alleen a-z0-9_-/.: tekens gebruiken
Toelichting Geen niet-latijnse tekens toestaan.
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding xs:schema/@targetNamespace MOET alleen a-z0-9_-/.: tekens gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace URI

als json

3.02.03.05

Regel 3.02.03.05
Naam xs:schema/@targetNamespace MOET met "http://www.nltaxonomie.nl" beginnen
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding xs:schema/@targetNamespace MOET met "http://www.nltaxonomie.nl" beginnen
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace URI

als json

3.02.03.06

Regel 3.02.03.06
Naam xs:schema/@targetNamespace MOET de volgende componenten bevatten: http://www.nltaxonomie.nl / {ntversie} / {domein prefix} / {publicatiedatum}{optioneel: versie} / {mapnaam}
Toelichting
Datum invoering 2012/05/01
Foutmelding xs:schema/@targetNamespace MOET de volgende componenten bevatten: http://www.nltaxonomie.nl / {ntversie} / {domein prefix} / {publicatiedatum}{optioneel: versie} / {mapnaam}
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace URI

als json

3.02.03.07

Regel 3.02.03.07
Naam xs:schema/@targetNamespace MOET met eigen domeinnaam beginnen, gevolgd door een datum. Bijvoorbeeld http://www.bedrijfsnaam.nl/20161231
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 3.02.03.05
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Namespace URI

als json

Naamgeving - Namespace prefix

3.02.04.01

Regel 3.02.04.01
Naam xs:schema/@targetNamespace MOET een prefix hebben
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding xs:schema/@targetNamespace MOET een prefix hebben
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.7
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace prefix

als json

3.02.04.02

Regel 3.02.04.02
Naam Een namespace prefix MOET binnen de NT of PE uniek zijn
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Een namespace prefix MOET binnen de NT of PE uniek zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Namespace prefix

als json

3.02.04.03

Regel 3.02.04.03
Naam Een namespace prefix die door een internationale specificatie stellende partij (als de W3C en XII) is gedeclareert, MOET NIET geherdefinieerd worden
Toelichting Consistent gebruik van de namespace prefix.
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Een namespace prefix die door een internationale specificatie stellende partij (als de W3C en XII) is gedeclareert, MOET NIET geherdefinieerd worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) [http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-RECOMMENDATION-2003-12-31+Corrected-Errata-2008-07-02.htm#_1.6 XBRL 2.1]
Sectie Naamgeving - Namespace prefix

als json

3.02.04.04

Regel 3.02.04.04
Naam Een namespace prefix toegekend in het schema waar de target namespace gedeclareerd wordt, MOET door alle andere NT schema’s of documenten in de PE gevolgd worden
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Een namespace prefix toegekend in het schema waar de target namespace gedeclareert wordt, MOET door alle andere NT schema’s gevolgd worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Namespace prefix

als json

3.02.04.05

Regel 3.02.04.05
Naam Een NT namespace prefix MOET beginnen met de afkorting, waaronder de partner in de NT bekend is (zie tabel C), gevolgd door een afbreekstreepje, gevolgd door een serie karakters bestaande uit de tekens {a-z, -, 0-9}
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan NT_Naamgeving#Tabel_C:_NT_Partij_afkortingen_voor_gebruik_in_XML
Foutmelding Prefixes MOETEN alleen a-z0-9- tekens bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace prefix

als json

3.02.04.06

Regel 3.02.04.06
Naam Namespace prefix' BEHOREN niet langer te zijn dan 20 tekens
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace prefix

als json

3.02.04.07

Regel 3.02.04.07
Naam Een namespace van internationale specificatie stellende partijen MOET de toegewezen prefix uit tabel D gebruiken
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan NT_Naamgeving#Tabel_D:_Gereserveerde_namespaces_en_prefixes
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.2
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Namespace prefix

als json

Naamgeving - Element @name

3.02.05.01

Regel 3.02.05.01
Naam Een conceptnaam MOET in de Engelse taal (UK voorkeurspelling) opgesteld zijn
Toelichting Engels is de voertaal in de internationale wereld. Om te voorkomen dat bij het aansluiten op andere (internationale) taxonomieën in een instance concepten terecht komen die in verschillende talen opgesteld zijn, is de voertaal Engels vereist.
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.02

Regel 3.02.05.02
Naam Conceptnamen MOETEN upper camelcase gebruiken
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) FRTA 2.1.4
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.03

Regel 3.02.05.03
Naam Een conceptnaam MOET van zichzelf verklarend zijn
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.04

Regel 3.02.05.04
Naam Een conceptnaam MOET alleen de tekens a-zA-Z0-9_- gebruiken
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Concept namen MOETEN alleen a-zA-Z0-9_- tekens bevatten
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.05

Regel 3.02.05.05
Naam Een conceptnaam MOET GEEN interpunctie en afkortingen bevatten, deze MOETEN voluit opgenomen worden, UITGEZONDERD de afkorting die onderdeel is van de algemeen geaccepteerde schrijfwijze waarvan iedereen (iedereen als in: partijen die met de NT moeten werken) de betekenis kent
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.06

Regel 3.02.05.06
Naam Een conceptnaam MOET een volgorde hanteren waarbij het hoofdonderwerp gevolgd wordt door subonderwerpen/specificaties
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.07

Regel 3.02.05.07
Naam ADVIES: Een conceptnaam MOET NIET naar een periode in de tijd, naar de eenheid waarin deze gerapporteerd wordt of de rapporterende instantie verwijzen UITGEZONDERD abstracte elementen
Toelichting Conceptnamen behoren geen onderdelen van de context te bevatten, inclusief dimensionele waarden.
Datum invoering 2012/05/01
Foutmelding
Externe verwijzing(en) FRTA1.0: 2.1.2 FRTA1.0: 2.2.2 GFM2.0: 2.3.6
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.08

Regel 3.02.05.08
Naam Een conceptnaam MOET GEEN 'serie' aanduiding bevatten
Toelichting NIET: Streetname1, Streetname2
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) FRTA 2.3.3
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.09

Regel 3.02.05.09
Naam Een conceptnaam MOET NIET alleen een datatype uitdrukken
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.10

Regel 3.02.05.10
Naam VERVALLEN; Een conceptnaam MOET NIET de naam van de bovenliggende tuple hergebruiken
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.11

Regel 3.02.05.11
Naam VERVALLEN Concepten in de substitutionGroup sbr:domainMemberItem MOETEN een achtervoegsel ‘Member’
Toelichting Internationale best practice
Datum invoering 2012/01/01
Datum buitengebruikstelling 2013/05/15
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.12

Regel 3.02.05.12
Naam VERVALLEN Concepten in de substitutionGroup sbr:domainItem MOETEN een achtervoegsel ‘Domain’
Toelichting Internationale best practice
Datum invoering 2012/01/01
Datum buitengebruikstelling 2013/05/15
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.13

Regel 3.02.05.13
Naam VERVALLEN Concepten in de substitutionGroup xbrldt:dimensionItem MOETEN een achtervoegsel ‘Axis’ krijgen als ze een expliciete dimensie zijn
Toelichting Internationale best practice
Datum invoering 2012/01/01
Datum buitengebruikstelling 2013/05/15
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.25
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.14

Regel 3.02.05.14
Naam VERVALLEN Concepten in de substitutionGroup xbrldt:dimensionItem MOETEN een achtervoegsel ‘TypedAxis’ krijgen als ze een typed dimensie zijn
Toelichting Internationale best practice
Datum invoering 2012/01/01
Datum buitengebruikstelling 2013/05/15
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.15

Regel 3.02.05.15
Naam VERVALLEN Concepten in de substitutionGroup xbrldt:hypercubeItem MOETEN een achtervoegsel ‘Table’ krijgen
Toelichting Internationale best practice
Datum invoering 2012/01/01
Datum buitengebruikstelling 2013/05/15
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.26
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.16

Regel 3.02.05.16
Naam VERVALLEN Concepten in de substitutionGroup sbr:presentationItem MOETEN een achtervoegsel 'Title' krijgen
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Datum buitengebruikstelling 2013/05/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.17

Regel 3.02.05.17
Naam Een elementnaam BEHOORT een woord of set van woorden die veelvuldig gebruikt worden, op eenzelfde plaats in de string te plaatsen niet zijnde de eerste plaats
Toelichting Stappenplan: *Origineel: Fiscale restwaarde van de vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering etc. *Vertalen: Fiscal residual value of fixed business assets in development etc. *Spaties: FiscalResidual ValueOfFixedBusinessAssetsInDeveleopmentEtc. *Bijwoorden: FiscalResidualValueFixedBusinessAssetsInDeveleopmentEtc. *Interpuntie: FiscalResidualValueFixedBusinessAssetsInDeveleopmentEtc *Volgorde: FixedBusinessAssetsInDevelopmentEtcFiscalResidualValue *Consistentie: FixedBusinessAssetsInDevelopmentEtcResidualValueFiscal
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.18

Regel 3.02.05.18
Naam VERVALLEN: Concepten in de substitutionGroup presentationTuple MOETEN een achtervoegsel ‘Presentation’ in de naam krijgen
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.19

Regel 3.02.05.19
Naam VERVALLEN: Concepten in de substitutionGroup specificationTuple MOETEN een achtervoegsel ‘Specification’ in de naam krijgen
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.20

Regel 3.02.05.20
Naam VERVALLEN: Een conceptnaam MOET uniek zijn in de NT
Toelichting Deze test wordt zonder namespace uitgevoerd
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Is gerelateerd aan 2.02.02.02
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.18
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

3.02.05.21

Regel 3.02.05.21
Naam Een conceptnaam MOET niet langer zijn dan 200 tekens
Toelichting Relationele database opslag kent een maximale lengte van 255 posities voor index elementen. Door 200 voor de @name te reserveren blijven er 55 posities voor de prefix over zodat een @id er ook in zal passen.
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding xs:element/@name MOET NIET langer dan 200 karakters zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.32
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Element @name

als json

Naamgeving - Element @id

3.02.06.01

Regel 3.02.06.01
Naam Een xs:element/@id MOET uniek zijn
Toelichting KAN strijdig zijn met FRTA 2.1.5
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding xs:element/@id MOET uniek zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) FRTA1.0: 2.1.5 GFM2.0: 1.3.19
Sectie Naamgeving - Element @id

als json

Naamgeving - Element Standaard label

3.02.07.01

Regel 3.02.07.01
Naam Een standaard label MOET de bedoeling van het element weergeven
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.02

Regel 3.02.07.02
Naam Een standaard label MOET herkenbaar, consistent en begrijpbaar zijn
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.03

Regel 3.02.07.03
Naam VERVALLEN: Alle standaard labels MOETEN eenzelfde patroon van opbouw kennen
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.04

Regel 3.02.07.04
Naam VERVALLEN: Een standaard label MOET NIET: ? gebruiken
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.05

Regel 3.02.07.05
Naam Labels BEHOREN met een hoofdletter beginnen
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding Labels MOETEN met een hoofdletter beginnen
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.06

Regel 3.02.07.06
Naam Labels in de "standaard" rol MOETEN NIET meer dan 255 tekens zijn
Toelichting Om opslag in stringvelden van relationele databases niet te bemoeilijken
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Labels in de "standaard" rol MOETEN NIET meer dan 255 tekens zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.07

Regel 3.02.07.07
Naam VERVALLEN: Een standaard label MOETEN minstens één zelfstandig naamwoord bevatten
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.08

Regel 3.02.07.08
Naam Een standaard label BEHOORT geen onbegrijpelijke acronymen te bevatten
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.09

Regel 3.02.07.09
Naam Een standaard label BEHOORT GEEN afkortingen te bevatten, deze MOETEN voluit opgenomen worden, UITGEZONDERD de afkorting die onderdeel is van de algemeen geaccepteerde schrijfwijze waarvan iedereen (iedereen als in: partijen die met de NT moeten werken) de betekenis kent
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.10

Regel 3.02.07.10
Naam VERVALLEN: Een standaard label waarin series van drie of meer voorkomen MOET de komma als scheidingsteken hanteren
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.11

Regel 3.02.07.11
Naam VERVALLEN: Een standaard label MOET sexe specifieke taal (zijn/haar) vermijden
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.13

Regel 3.02.07.13
Naam VERVALLEN: Nummers kleiner dan 20 MOETEN in tekst uitgeschreven worden UITGEZONDERD als in dezelfde regel een getal groter is dan 21, dan alle cijfers als numerieke waarde opnemen
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.14

Regel 3.02.07.14
Naam VERVALLEN: Dubbele spaties of witruimten, voorloop- of naloop spaties MOGEN NIET gebruikt worden
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Is gerelateerd aan 2.03.08.07
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.15

Regel 3.02.07.15
Naam Een standaard label MOET NIET excessief beschrijvend zijn
Toelichting Gebruik commentaryLabel
Datum invoering 2012/05/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.16

Regel 3.02.07.16
Naam Als er onduidelijkheid is over labels, MOETEN bijwoorden worden gebruikt om de betekenis te verduidelijken
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.17

Regel 3.02.07.17
Naam Het woord "Overig(e)" MAG NIET als solitair standaard label gebruikt worden
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Het woord "Overig(e)" MOET NIET als solitair standaard label gebruikt worden
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.18

Regel 3.02.07.18
Naam Woorden die indicatief zijn voor vrije tekst datatypes van het element, MOETEN achteraan in het standaard label staan
Toelichting Voorbeeld: Toelichting, Beschrijving, Methode, Reden
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.19

Regel 3.02.07.19
Naam Woorden die indicatief zijn voor niet monetaire en niet tekst datatypes MOETEN achteraan in het standaard label staan
Toelichting Voorbeeld: datum, percentage, aantal
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.20

Regel 3.02.07.20
Naam Standaard labels BEHOREN NIET te gaan over wat er inclusief of exclusief is
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.21

Regel 3.02.07.21
Naam VERVALLEN: Een standaard label van een concept die positieve en negatieve waarden kan bevatten en waarvan de tekst wisselt met het teken, MOET de ‘omgekeerde’ tekst tussen haken () zetten
Toelichting 20101117 Niet akkoord.
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.22

Regel 3.02.07.22
Naam De reken- of waarderingsmethode die toegepast wordt op bepaalde concepten, MOET achteraan in het standaard label vermeld worden voorafgegaan door een komma
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.23

Regel 3.02.07.23
Naam VERVALLEN: Een standaard label van een abstracte concept MOET een achtervoegsel hebben die het gebruik weergeeft
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.24

Regel 3.02.07.24
Naam VERVALLEN: Een standaard label MAG het woord ‘Totaal’ NIET gebruiken. Alleen in de role totalLabel
Toelichting Niet akkoord
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.25

Regel 3.02.07.25
Naam VERVALLEN: Concepten die als kind in een tuple opgenomen zijn, MOGEN het tuple standaard label NIET herhalen in het standaard label van de kinderen
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.26

Regel 3.02.07.26
Naam VERVALLEN: Een standaard label van een tuple MOET in enkelvoud
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.27

Regel 3.02.07.27
Naam Een standaard label BEHOORT GEEN verwijzingen naar referentie inhoud bevatten
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.28

Regel 3.02.07.28
Naam Een standaard label MOET de elementnaam definitie honoreren
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 2.3.7
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.29

Regel 3.02.07.29
Naam Een standaard (en ander) label MOET de definitie van het concept GEEN geweld aan doen
Toelichting NA
Datum invoering 2012/05/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) (FRTA 2.1.13)
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.30

Regel 3.02.07.30
Naam Woorden MOETEN op een consistente manier gespeld en gebruikt worden binnen een taal en label rol
Toelichting NA
Datum invoering 2012/05/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) (FRTA 2.1.15)
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.31

Regel 3.02.07.31
Naam Een standaard label MAG GEEN restricties op de invoer voor een item leggen
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Externe verwijzing(en) (FRTA 2.3.5)
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

3.02.07.32

Regel 3.02.07.32
Naam De taalcode van een label bepaalt de tekenset die voor het label gevoerd mag worden, met de beperkingen zoals opgelegd door ISO/IEC-8859-15 (Latin-9)
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Label inhoud niet in overeenstemming met de taalcode of ISO/IEC-8859-15 (Latin-9)
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Element Standaard label

als json

Naamgeving - Element type @name

3.02.08.01

Regel 3.02.08.01
Naam Nieuwe datatypen voor concepten MOETEN worden afgeleid van de door XBRL gespecificeerde datatypes
Toelichting Voor typed elements geldt deze regel niet.
Datum invoering 2010/11/17
Datum buitengebruikstelling 2016/04/06
Foutmelding Nieuwe datatype MOETEN worden afgeleid van de door XBRL gespecificeerde datatypes
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element type @name

als json

3.02.08.02

Regel 3.02.08.02
Naam Een datatype naam MAG alleen de tekens a-zA-Z0-9_- gebruiken
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Een datatype naam MOET alleen de tekens a-zA-Z0-9_- gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Element type @name

als json

3.02.08.03

Regel 3.02.08.03
Naam Een datatype voor gespecialiseerde inzet, MOET een bij de naam passende inzet krijgen (bv. nlzipItemType)
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element type @name

als json

3.02.08.04

Regel 3.02.08.04
Naam Een datatype voor generieke inzet, MOET een op XML basis datatype afgeleide naam (string, integer, nonPositiveInteger, date, etc.) krijgen
Toelichting Buiten gebruik gesteld: https://github.com/centrumvoorstandaarden/SBR_Werkgroep_NT/issues/9
Datum invoering 2010/11/17
Datum buitengebruikstelling 2022/02/16
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Sectie Naamgeving - Element type @name

als json

3.02.08.05

Regel 3.02.08.05
Naam Een datatype voor generieke inzet, MOET de facets die aan het datatype zijn toegewezen opnemen in de naam conform tabel E
Toelichting NA
Datum invoering 2012/05/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) Naamgeving_hulptabellen#Tabel_E:_XML_Facets_die_in_de_datatype_naam_worden_opgenomen
Sectie Naamgeving - Element type @name

als json

3.02.08.06

Regel 3.02.08.06
Naam De naam van een datatype met <xs:restriction base="xbrli:*ItemType">, voor generieke inzet, MOET het achtervoegsel 'ItemType' krijgen. Alleen datatypes
Toelichting Verduidelijking toegevoegd naar aanleiding van discussie in WG NT: https://github.com/centrumvoorstandaarden/SBR_Werkgroep_NT/issues/6
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Element type @name

als json

3.02.08.07

Regel 3.02.08.07
Naam VERVALLEN Een datatype dat een enumeratie bevat MOET het voorvoegsel ‘cd_’ krijgen
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2011/04/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Element type @name

als json

3.02.08.09

Regel 3.02.08.09
Naam Typenamen MOETEN lower camelcase gebruiken en MOGEN nummers en underscore gebruiken
Toelichting Consistentie en harmonisatie over NT partners heen.
Datum invoering 2013/05/15
Datum afgesproken 2013/02/27
Foutmelding Type @name MOET lower camelcase, nummers of underscore zijn
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Element type @name

als json

Naamgeving - Linkrole URI

3.02.09.01

Regel 3.02.09.01
Naam VERVALLEN Een linkrole URI MOET uniek zijn binnen de NT
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.10
Sectie Naamgeving - Linkrole URI

als json

3.02.09.02

Regel 3.02.09.02
Naam Een linkrole URI MOET in lowercase.
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan 3.02.09.10
Foutmelding Een linkrole URI MOET in lowercase.
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Linkrole URI

als json

3.02.09.03

Regel 3.02.09.03
Naam Een linkrole URI MAG alleen de tekens a-z0-9_-: gebruiken
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Een linkrole URI MAG alleen de tekens a-z0-9_- gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Linkrole URI

als json

3.02.09.04

Regel 3.02.09.04
Naam Een linkrole URI MOET NIET meer dan 255 tekens zijn
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Een linkrole URI MOET NIET meer dan 255 tekens zijn
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) GFM2.0: 1.3.33
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Linkrole URI

als json

3.02.09.05

Regel 3.02.09.05
Naam VERVALLEN Een linkrole URI MOET beginnen met http://www.nltaxonomie.nl
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Datum buitengebruikstelling 2013/05/15
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Externe verwijzing(en) 3.02.09.10
Sectie Naamgeving - Linkrole URI

als json

3.02.09.06

Regel 3.02.09.06
Naam VERVALLEN Een NT linkrole URI MOET de volgende structuur volgen: http://www.nltaxonomie.nl / {mapnamen} / {functionele naam} - {dim}
Toelichting * Mapnamen; de namen van de directories waarin de linkbase zijn opgenomen is inclusief de root en zijn van elkaar gescheiden door een slash teken. * Functionele naam; geeft de groepering van de relaties in de linkrole aan, MOET in het Nederlands. * Dim; staat voor linkroles die een rol spelen in een dimensioneel model en daarvoor gelden aanvullende regels: ** Relaties tussen domein leden en domein, voeg ‘domain’ aan het einde toe; ** Relaties tussen domein en dimensie, voeg ‘axis’ aan het einde toe; ** Relaties tussen dimensie en hypercube, voeg ‘table’ aan het einde toe; ** Relaties tussen primaries en domein, voeg ‘lineitem’ aan het einde toe. * Voor linkroles die hypercubes bevatten wordt expliciet voor de dimensionele arcroles ´all´ en ´notAll´ aanvullend gesteld dat de arcrole in de linkrole opgenomen wordt. Voorbeelden: * http://www.nltaxonomie.nl/5.0/report/bd/linkroles/fs-bd-aangifte/aangifte-inkomstenbelasting * http://www.nltaxonomie.nl/5.0/report/bd/linkroles/fs-bd-deelneming/deelnemingen * http://www.nltaxonomie.nl/5.0/report/kvk/linkroles/fs-cjr-bal-jr
Datum invoering 2010/11/17
Datum buitengebruikstelling 2013/05/15
Is gerelateerd aan 3.02.09.10
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Linkrole URI

als json

3.02.09.10

Regel 3.02.09.10
Naam Een NT linkrole URI MOET de volgende structuur volgen: urn:{NT partner prefix}:linkrole:{functionele naam}
Toelichting Functionele naam; geeft de groepering van de relaties in de linkrole aan, MOET in het Engels. Voorbeelden: * urn:bd:linkrole:cube-tc-ps * urn:bd:linkrole:investmentdeductions * urn:kvk:linkrole:basis-of-preparation-axis
Datum invoering 2013/05/15
Datum afgesproken 2012/12/05
Foutmelding Een NT linkrole URI MOET de volgende structuur volgen: urn:{NT partner prefix}:linkrole:{functionele naam}
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Linkrole URI

als json

Naamgeving - Linkrole @id

3.02.10.01

Regel 3.02.10.01
Naam VERVALLEN; Een linkrole @id MOET binnen de gehele NT uniek zijn
Toelichting NA
Datum buitengebruikstelling 2012/01/01
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - Linkrole @id

als json

3.02.10.02

Regel 3.02.10.02
Naam Een linkrole @id MOET NIET meer dan 255 tekens zijn
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Een linkrole @id MOET NIET meer dan 255 tekens zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Naamgeving - Linkrole @id

als json

3.02.10.03

Regel 3.02.10.03
Naam Een linkrole @id MOET uniek zijn
Toelichting Omdat linkroles in meerdere linkbases voor kunnen komen om samengevoegd te worden en partijen zelfstandig linkrole @id"s uitdelen, moet er een mechanisme zijn dat deze @id"s uit elkaar houdt.
Datum invoering 2011/09/28
Is gerelateerd aan 3.02.06.01
Foutmelding Een linkrole @id MOET uniek zijn
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Linkrole @id

als json

Naamgeving - @xlink:label (op locator en resource)

3.02.11.01

Regel 3.02.11.01
Naam Een @xlink:label voor een locator BEHOORT te bestaan uit de @id van de gerefereerde XML node, een underscore gevolgd door de tekens ‘loc’
Toelichting NA
Datum invoering 2012/05/01
Foutmelding Een @xlink:label voor een locator BEHOORT te bestaan uit de @id van de gerefereerde XML node, een underscore gevolgd door de tekens ‘loc’
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - @xlink:label (op locator en resource)

als json

3.02.11.02

Regel 3.02.11.02
Naam ADVIES: Een @xlink:label voor een reference resource MOET bestaan uit de namespace prefix van het schema waarin de linkrole URI is gedefinieerd, underscore, unieke string van de tekens, underscore, unieke deel van de role, underscore, ‘ref’
Toelichting De @xlink:label op resources dient tevens als unieke identifier in het @id op de resource en moet derhalve uniek zijn over de gehele NT.
Datum invoering 2012/05/01
Is gerelateerd aan 3.02.11.04
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar True
Sectie Naamgeving - @xlink:label (op locator en resource)

als json

3.02.11.03

Regel 3.02.11.03
Naam Een @xlink:label MOET alleen a-zA-Z0-9_-. tekens gebruiken
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding Een @xlink:label MOET alleen a-zA-Z0-9_-. tekens gebruiken
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar True
Sectie Naamgeving - @xlink:label (op locator en resource)

als json

3.02.11.04

Regel 3.02.11.04
Naam ADVIES: Een @xlink:label voor een label resource MOET bestaan uit de namespace prefix van het schema waarin de linkrole URI is gedefinieerd, underscore, elementnaam waar het label aan gekoppeld wordt, underscore, unieke deel van de role, underscore, taalcode uit het @xml:lang
Toelichting De @xlink:label op resources dient tevens als unieke identifier in het @id op de resource en moet derhalve uniek zijn over de gehele NT.
Datum invoering 2012/05/01
Is gerelateerd aan 3.02.11.02
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Sectie Naamgeving - @xlink:label (op locator en resource)

als json

Naamgeving - link:part @name

3.02.12.01

Regel 3.02.12.01
Naam Nieuwe link:parts MOET ‘passen’ binnen de bestaande set van (XII) link:parts
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - link:part @name

als json

3.02.12.02

Regel 3.02.12.02
Naam Een link:part MOET de regels voor concept naamgeving volgen
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - link:part @name

als json

Naamgeving - Enumeratie waarden

3.02.13.01

Regel 3.02.13.01
Naam Buiten gebruik gesteld: https://github.com/centrumvoorstandaarden/SBR_Werkgroep_NT/issues/2 Een enumeratie waarde MOET een restrictie zijn op xbrli:stringItemType
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Datum buitengebruikstelling 2022/02/16
Foutmelding Een enumeratie waarde MOET een restrictie zijn op xbrli:stringItemType
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Naamgeving - Enumeratie waarden

als json

3.02.13.02

Regel 3.02.13.02
Naam ADVIES: Een enumeratie waarde MOET in de lokale taal worden gedefinieerd
Toelichting Uitzonderingen zijn eigennamen, gangbare namen etc.
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Sectie Naamgeving - Enumeratie waarden

als json

3.02.13.03

Regel 3.02.13.03
Naam ADVIES: Een enumeratie waarde MOET in dezelfde taal als de waarde van het xml=lang attribuut uit de instance worden gedefinieerd
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 3.02.13.02
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Enumeratie waarden

als json

Naamgeving - Context elementen

3.02.14.01

Regel 3.02.14.01
Naam Een segment/scenario fragmentnaam MOET de regels voor elementnamen volgen
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Context elementen

als json

Naamgeving - Taal aspecten

3.02.15.01

Regel 3.02.15.01
Naam Elke XML node die in de instance voor kan komen, MOET worden voorzien van een standaard label in de lokale taal
Toelichting Andere xlink:roles dan de standaard label mogen aangeboden worden mits deze in hetzelfde aantal talen aangeboden wordt (dus: een NL-terseLabel en een EN-standaard label verplicht tot een EN-terse label)
Foutmelding Elke XML node die in de instance voor kan komen, MOET worden voorzien van een standaard label in de lokale taal
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Taal aspecten

als json

3.02.15.02

Regel 3.02.15.02
Naam Andere talen, dan de lokale taal MOGEN aanvullend aangeboden worden
Toelichting NA
Datum invoering 2010/11/17
Is gerelateerd aan 2.02.02.27
Foutmelding
Sectie Naamgeving - Taal aspecten

als json

3.02.15.03

Regel 3.02.15.03
Naam Andere talen, dan de waarde van het xml=lang attribuut van de instance MOGEN aanvullend als label aangeboden worden
Toelichting nvt
Is gerelateerd aan 3.02.15.02
Foutmelding nvt
Is NTA regel
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - Taal aspecten

als json

Naamgeving - @id (op resource)

3.02.16.01

Regel 3.02.16.01
Naam Het @id op resources BEHOORT uniek te zijn in de NT en PE. Indien meerdere resources in de NT en PE dezelfde @id hebben MOET de inhoud van de resources identiek zijn.
Toelichting De @id op resources moet uniek zijn zodat bij versioning van meerdere taxonomie resources naar de juiste verwezen kan worden. Als een resource op meerdere plaatsen gebruikt wordt mag hetzelfde @id gebruikt worden, mits de inhoud maar gelijk is.
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding @id op resources MOET uniek zijn in de NT en PE
Is NTA regel True
Is PE regel True
Sectie Naamgeving - @id (op resource)

als json

Naamgeving - @id (op enumeratiewaarden)

3.02.17.01

Regel 3.02.17.01
Naam Een @id op een enumeratiewaarde MOET uniek zijn in de NT.
Toelichting NA
Datum invoering 2011/09/28
Foutmelding @id op een enumeratiewaarde MOET uniek zijn in de NT
Is NTA regel True
Is PE regel True
Testbaar
Sectie Naamgeving - @id (op enumeratiewaarden)

als json

None

5.02.01.01

Regel 5.02.01.01
Naam Taxonomiesets moeten compleet zijn
Toelichting
Datum invoering 2021-01-30
Datum afgesproken 2021-01-29
Foutmelding
Is NTA regel True
Is PE regel
Testbaar
Ernst WARNING

als json